info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 07:22
kontakt
TYLKOPIL

Komunikaty

10/09/20 20:47 ARTP S.A.: Sprzedaż udziałów w spółce Ideal 4 sp. z o.o.
27/08/20 15:22 ARTP S.A.: Podpisanie Aneksu do Listu intencyjnego z dn. 4 sierpnia 2020 r.
21/08/20 13:43 ARTP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 sierpnia 2020 r.
20/08/20 15:30  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (14/2020) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:22  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (13/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
13/08/20 18:18  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (12/2020) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku
07/08/20 17:21 ARTP S.A.: Zawarcie porozumienia do listu intencyjnego w Football Academy
04/08/20 11:26 ARTP S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
24/07/20 12:52  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (11/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2020 roku
12:47 ARTP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2020 roku
01/07/20 09:17  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (10/2020) Jednostkowy raport roczny za 2019 rok obrotowy
09:13  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (9/2020) Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok obrotowy
26/06/20 12:59  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r.
23/06/20 13:35  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (7/2020) Dokonanie odpisów aktualizujących
19/06/20 09:57  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r.