info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.08, godz. 10:44
kontakt
TYLKOPIL

Komunikaty

25/02/21 13:47  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 marca 2021 r.
13:43 ARTP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 marca 2021 r.
13:31 ARTP S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ArtP Capital S.A. ze spółką INTERMARUM Sp. z o.o.
24/02/21 13:33  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (3/2021) Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej
15/02/21 14:56  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
11/02/21 13:22 ARTP S.A.: Otrzymanie postanowienia w sprawie przyjęcia przez Sąd opinii z badania planu połączenia
13/01/21 09:16  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (1/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
08/01/21 13:20 ARTP S.A.: Zmiana Strategii rozwoju Spółki
24/12/20 09:21 ARTP S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
23/12/20 12:51 ARTP S.A.: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
11:25 ARTP S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
09:46 ARTP S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
22/12/20 15:12 ARTP S.A.: Zawiadomienie o transakcji zrealizowanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
15:06 ARTP S.A.: Zawiadomienie o transakcji zrealizowanej przez osobę blisko związaną
21/12/20 16:16 ARTP S.A.: Podpisanie Planu Połączenia z Intermarum sp. z o.o.