info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 06:02
kontakt
TYLKOPIL

Komunikaty

25/03/20 12:10  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (3/2020) Korekta raportu bieżącego nr 3/2019 z dn. 24.04.2019 r. - Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
13/02/20 10:18  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (2/2020) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
08/01/20 13:48  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (1/2020) Daty przekazywania raportów okresowych jednostkowych i skonsolidowanych w 2020 roku
14/11/19 13:58  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (10/2019) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku ArtP Capital S.A.
08/11/19 10:49 ARTP S.A.: Zatwierdzenie przez Zarząd ArtP Capital S.A. strategii rozwoju Spółki na lata 2019-2022
05/11/19 10:41 ARTP S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
14/08/19 13:35  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (9/2019) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku
28/06/19 14:51 ARTP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019
14:48  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A., w dniu 28 czerwca 2018 roku.
19/06/19 10:20 ARTP S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
14/06/19 14:13 ARTP S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
05/06/19 09:26 ARTP S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
31/05/19 11:34 ARTP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.
11:30  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.
30/05/19 11:23  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (6/2019) Jednostkowy raport roczny za 2018 rok obrotowy