info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 02:49
kontakt
TYLKOPIL

Komunikaty

25/11/20 16:16 ARTP S.A.: Umorzenie postępowania w sprawie dokonania wpisu do rejestru zarządzających ASI
23/11/20 17:06 ARTP S.A.: Zawarcie Term Sheet
19/11/20 17:17 ARTP S.A.: Otrzymanie wycen wartości Intermarum oraz Emitenta oraz przystąpienie do procesu negocjacji w związku z nabyciem Intermarum lub połączeniem z Intermarum
11:25 ARTP S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
13/11/20 14:06  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (18/2020) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku
06/11/20 14:03  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (17/2020) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J
03/11/20 14:22 ARTP S.A.: Zawarcie umów potrącenia wierzytelności / Opłacenie akcji serii J
02/11/20 13:12 ARTP S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
13:05 ARTP S.A.: Wycofanie wniosku o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi
30/10/20 16:05 ARTP S.A.: Nabycie praw do technologii rzeczywistości rozszerzonej od Arfixer sp. z o.o. i sprzedaż udziałów w spółkach Arfixer sp. z o.o. i Berendowicz&Kublin SA
27/10/20 15:33 ARTP S.A.: Sprzedaż udziałów w spółkach DYOR sp. z o.o. i Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych sp. z o.o.
23/10/20 16:42 ARTP S.A.: Sprzedaż udziałów w spółce Polish Sports Agency Sp. z o.o.
16/10/20 15:33  brak uprawnień ARTP CAPITAL SA (16/2020) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
15/10/20 13:44 ARTP S.A.: Podpisanie Aneksu nr 2 do Listu intencyjnego z dn. 4 sierpnia 2020 r.
11:42 ARTP S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji