info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 21:12
kontakt
SETANTA

Komunikaty

17/01/20 17:16 SETANTA S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
16/01/20 20:40 SETANTA S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
07/01/20 20:53 SETANTA S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką ALL IN! GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
23/12/19 23:51 SETANTA S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką ALL IN! GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
15:38 SETANTA S.A.: Wyrok Sądu w sprawie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
17/12/19 23:56 SETANTA S.A.: Otrzymanie postanowienia Sądu w sprawie połączenia Emitenta z All in! Games sp. z o.o.
16/12/19 23:10 SETANTA S.A.: Udzielenie poręczenia przez Emitenta
29/11/19 06:39 SETANTA S.A.: SETANTA S.A. formularz raportu kwartalnego
18/11/19 23:57 SETANTA S.A.: Wprowadzenie do sprzedaży gry wydawanej przez spółkę All in! Games Sp. z o.o., z którą Emitent jest w trakcie połączenia
08:02 SETANTA S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez All in! Games Sp. z o.o., z którą Emitent jest w trakcie połączenia
08/11/19 22:45 SETANTA S.A.: Udzielenie poręczenia przez Emitenta oraz podpisanie Aneksu do umowy poręczenia
16/10/19 15:34 SETANTA S.A.: Zawarcie przez ALL IN! GAMES umowy sponsora tytularnego
08/10/19 21:09 SETANTA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
02/10/19 22:50 SETANTA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
22:39 SETANTA S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze