info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 03:58
kontakt
CYFROWCS

Komunikaty

25/06/21 14:52  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (14/2021) Rozwiązanie umowy o doradztwo pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą.
21/06/21 16:20  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (13/2021) Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
16:16  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (12/2021) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej.
16:14  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (11/2021) Treść uchwał podjętych w dniu 21 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
16:13  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (10/2021) Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał dotyczących dywidendy i uchwaleniu wypłaty dywidendy.
16:05 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r.
16:00  brak uprawnień Cyfrowe Centrum Serwisowe wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej.
15:56 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Treść uchwał podjętych w dniu 21 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
15:50 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał dotyczących dywidendy i uchwaleniu wypłaty dywidendy.
15:02 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Powiadomienie w trybie art. 69 ust. 4 w zw. z art. 69 ust.2 pkt 2 oraz w zw. z art. 87 ust.1. pkt 5) i w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 (z późniejszymi zmianami) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymane od Pana Jakuba Zygmunta.
14:56 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Korekta powiadomienia złożonego w trybie art. 69 ust. 4 w zw. z art. 69 ust.2 pkt 2 oraz w zw. z art. 87 ust.1. pkt 5) i w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 (z późniejszymi zmianami) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymana od Pana Jerzego Zygmunta.
15/06/21 17:26 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 4 w zw. z art. 87 ust.1. pkt 5) i w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 (z późniejszymi zmianami) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie").
17:20 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 4 w zw. z art. 87 ust.1. pkt 5) i w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 (z późniejszymi zmianami) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie").
17:11 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.