info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 08:32
kontakt
CYFROWCS

Komunikaty

20/01/21 13:16  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (1/2021) Harmonogram raportów okresowych w 2021 r.
18/12/20 15:50  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (19/2020) Zaliczka na poczet dywidendy od spółki zależnej.
15:42 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy od spółki zależnej.
26/11/20 17:25  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (18/2020) Przedłużenie umowy o doradztwo pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą.
13/11/20 17:12  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (17/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
14/10/20 10:23 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
10:19 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
02/09/20 19:28 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie)
19:22 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
26/08/20 21:23 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
21:18 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie)
21:12 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
25/08/20 19:33 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
14/08/20 11:00  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (16/2020) Raport kwartalny - II kwartał 2020 r.
31/07/20 17:02 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy faktoringu