info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.15, godz. 15:11
kontakt
CYFROWCS

Komunikaty

22/11/19 17:49  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (18/2019) Informacja o zawarciu umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych z firmą audytorską.
17:44 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o zawarciu umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych z firmą audytorską.
15/11/19 17:48 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Wybór firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą Spółki.
14/11/19 18:02  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (17/2019) Raporty kwartalne za III kwartał 2019 r.
27/09/19 13:14  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (16/2019) Zarejestrowanie zmian statutu
13:08 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zarejestrowanie zmian statutu
14/08/19 17:37  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (15/2019) Raporty kwartalne - II kwartał 2019 r.
28/06/19 18:17 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy Emitentem a ING Bankiem Śląski S.A.
18:13 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy faktoringu.
16:10  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (14/2019) Uchwalenie zmiany statutu spółki.
16:04  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (13/2019) Treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
15:59 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Uchwalenie zmiany statutu spółki.
15:22 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 r.
15:16 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
24/06/19 17:16 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o podpisaniu przez Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. i Digital Care Sp. z o.o. umowy o współpracy w zakresie usług serwisowych.