info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.06, godz. 15:13
kontakt
CYFROWCS

Komunikaty

31/03/20 17:25  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (10/2020) Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej.
17:21 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej.
30/03/20 18:26  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (9/2020) Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały co do wypłaty dywidendy za rok 2019.
18:20 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały co do wypłaty dywidendy za rok 2019.
20/03/20 18:07 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Rekomendacja zarządu dotycząca przeznaczenia zysku za rok 2019 r.
18:00  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (8/2020) Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2019.
17:52  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (7/2020) Jednostkowy raport roczny spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2019.
06/03/20 17:42  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (6/2020) Treść uchwał podjętych w dniu 6 marca 2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
17:24 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
17:14 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Treść uchwał podjętych w dniu 6 marca 2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
07/02/20 18:11  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (5/2020) Informacja o uchwale objętej porządkiem obrad a nie podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
18:09  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (4/2020) Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informacja o podjętych uchwałach.
18:00 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informacja o podjętych uchwałach.
29/01/20 17:16  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (3/2020) Harmonogram raportów okresowych w 2020 r.
20/01/20 17:09 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy Emitentem a ING Bankiem Śląskim S.A.