info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.14, godz. 13:49
kontakt
CYFROWCS

Komunikaty

27/09/19 13:14  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (16/2019) Zarejestrowanie zmian statutu
13:08 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zarejestrowanie zmian statutu
14/08/19 17:37  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (15/2019) Raporty kwartalne - II kwartał 2019 r.
28/06/19 18:17 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy Emitentem a ING Bankiem Śląski S.A.
18:13 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy faktoringu.
16:10  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (14/2019) Uchwalenie zmiany statutu spółki.
16:04  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (13/2019) Treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
15:59 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Uchwalenie zmiany statutu spółki.
15:22 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 r.
15:16 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
24/06/19 17:16 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o podpisaniu przez Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. i Digital Care Sp. z o.o. umowy o współpracy w zakresie usług serwisowych.
31/05/19 18:56 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia z Compagnie Francaise D`Assurance Pour Le Commerce Exterieur Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.
29/05/19 18:13  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (12/2019) Projekt zmiany statutu spółki.
18:11  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (11/2019) Projekt uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2018 r.
18:09  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (10/2019) Projekty uchwał oraz dokumenty powiązane z projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00