info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 11:09
kontakt
CYFROWCS

Komunikaty

30/03/21 14:55  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (4/2021) Odwołanie członków zarządu i powołanie członków zarządu kolejnej kadencji.
14:46 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Odwołanie członków zarządu i powołanie członków zarządu kolejnej kadencji.
14:37 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Dokonanie przez radę nadzorczą oceny sprawozdań Spółki za rok 2020 i wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2020.
19/03/21 14:48  brak uprawnień Cyfrowe Centrum Serwisowe chce wypłacić 0,14 zł dywidendy na akcję za '20
14:33 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Rekomendacja zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2020 r.
14:25  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (3/2021) Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2020.
14:21  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (2/2021) Jednostkowy raport roczny spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2020.
25/02/21 15:27 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej.
19/02/21 16:01 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały co do wypłaty dywidendy za rok 2020.
20/01/21 13:16  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (1/2021) Harmonogram raportów okresowych w 2021 r.
18/12/20 15:50  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (19/2020) Zaliczka na poczet dywidendy od spółki zależnej.
15:42 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy od spółki zależnej.
26/11/20 17:25  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (18/2020) Przedłużenie umowy o doradztwo pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą.
13/11/20 17:12  brak uprawnień CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (17/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
14/10/20 10:23 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.