info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 02:32
kontakt
BRASTER

Komunikaty

30/11/20 22:20 BRASTER S.A.: Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
19:13 BRASTER S.A.: Informacje dotyczące obligacji serii A
23/11/20 19:07 BRASTER S.A.: Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
18/11/20 14:55 BRASTER S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii G Braster S.A. w restrukturyzacji
17/11/20 18:15 BRASTER S.A.: Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
09/11/20 23:41 BRASTER S.A.: BRASTER S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
06/11/20 17:18 BRASTER S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
05/11/20 11:59 BRASTER S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
28/10/20 16:09 BRASTER S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii G Braster S.A. w restrukturyzacji
21/10/20 10:22 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
20/10/20 20:08 BRASTER S.A.: Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
09:40 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
19/10/20 22:42  brak uprawnień Braster proponuje emisję do 10,47 mln akcji dla wierzycieli albo redukcję długu
21:59 BRASTER S.A.: Złożenie do sądu planu restrukturyzacyjnego wraz z propozycjami układowymi
09:38 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.