info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 01:42
kontakt
BRASTER

Komunikaty

17/06/21 14:08 BRASTER S.A.: Zawarcie umowy zakupu przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii G
10/06/21 12:37 BRASTER S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej umowy o badanie sprawozdania finansowego
09/06/21 20:37 BRASTER S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku
02/06/21 22:46 BRASTER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał.
31/05/21 20:22 BRASTER S.A.: BRASTER S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
22/05/21 19:02 BRASTER S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2021 roku
07/05/21 23:47 BRASTER S.A.: Informacja dotycząca umowy o badanie sprawozdania finansowego
05/05/21 13:54  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki BRASTER S.A. W RESTRUKTURYZACJI
13:33 BRASTER S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
01/05/21 00:46 BRASTER S.A.: BRASTER S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
06/04/21 23:29 BRASTER S.A.: Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
29/03/21 10:58 BRASTER S.A.: Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
25/03/21 23:09 BRASTER S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
24/03/21 22:29 BRASTER S.A.: Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
23/03/21 23:29 BRASTER S.A.: Zmiana modelu realizacji projektu dotyczącego algorytmu "Deep BRASTER" do automatycznej interpretacji wyników badań wykonywanych urządzeniem BRASTER - korekta raportu bieżącego nr 39/2021