info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 18:47
kontakt
BRASTER

Komunikaty

02/04/20 19:30  brak uprawnień GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki BRASTER SA
31/03/20 23:32 BRASTER S.A.: Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości
18:43  brak uprawnień Braster złoży wnioski o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego i ogłoszenie upadłości
18:27 BRASTER S.A.: Rozpoczęcie sprzedaży wskaźników do monitorowania temperatury produkcji Braster
18:11 BRASTER S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowe oraz wniosku o ogłoszenie upadłości
30/03/20 11:23 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
27/03/20 12:32 BRASTER S.A.: Informacje o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze przekazane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
26/03/20 12:33 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
23/03/20 11:52 BRASTER S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
17/03/20 14:03 BRASTER S.A.: Zmiana terminu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A BRASTER S.A.
10/03/20 11:16 BRASTER S.A.: Informacja dotycząca osoby nadzorującej powołanej przez Radę Nadzorczą BRASTER S.A. w dniu 6 marca 2020 r.
06/03/20 16:54 BRASTER S.A.: Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej BRASTER S.A.
04/03/20 10:20 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
03/03/20 18:24 BRASTER S.A.: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A BRASTER S.A.
02/03/20 20:21 BRASTER S.A.: Informacja dotycząca zobowiązań z tytułu obligacji serii A