info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 07:08
kontakt
BRASTER

Komunikaty

21/09/20 09:40 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach dotyczących akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR - korekta zawiadomienia
11/09/20 14:09 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dotyczącej akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
10/09/20 23:50 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dotyczącej akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
14:50 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dotyczącej akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
10:32 BRASTER S.A.: Przekroczenie minimalnej liczby akcji serii O określonej w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki
01/09/20 14:10 BRASTER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w restrukturyzacji w dniu 31 sierpnia 2020 roku.
31/08/20 18:53 BRASTER S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
17:19 BRASTER S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER S.A. w restrukturyzacji z dnia 31 sierpnia 2020 roku
27/08/20 10:51 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
26/08/20 17:13 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
13:02 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
12:11 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach dotyczących akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
25/08/20 15:34 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
13:18 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
24/08/20 19:50 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.