info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 21:19
kontakt
BRASTER

Komunikaty

17/01/20 13:16 BRASTER S.A.: Rezygnacja z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Braster S.A.
15/01/20 17:00 BRASTER S.A.: Powołanie Członka Zarządu BRASTER S.A.
14:36 BRASTER S.A.: Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
14/01/20 14:56 BRASTER S.A.: Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B4
13/01/20 11:36 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
10/01/20 16:35 BRASTER S.A.: Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
09/01/20 18:49 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
18:43 BRASTER S.A.: Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3
08/01/20 11:19 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
07:43  brak uprawnień NWZ Brastera zdecyduje o emisji akcji serii O
07/01/20 21:42 BRASTER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 lutego 2020 wraz z projektami uchwał.
15:34 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
03/01/20 15:45 BRASTER S.A.: Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
10:45 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
31/12/19 10:39 BRASTER S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki BRASTER S.A.