info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.20, godz. 08:49
kontakt
EXAMOBIL

Komunikaty

14/11/19 13:51 EXAMOBILE S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji
07:36  brak uprawnień EXAMOBILE SA (12/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
22/08/19 18:26 EXAMOBILE S.A.: Transakcje na wartość umowy znaczącej
14/08/19 19:23  brak uprawnień EXAMOBILE SA (11/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
17/06/19 17:27 EXAMOBILE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
17:11 EXAMOBILE S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14/06/19 22:37  brak uprawnień EXAMOBILE SA (10/2019) Emisja i wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A
16:47 EXAMOBILE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 14 czerwca 2019 r.
15:34  brak uprawnień EXAMOBILE SA (9/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
15:06  brak uprawnień EXAMOBILE SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2019 r.
03/06/19 19:15 EXAMOBILE S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji
19:04 EXAMOBILE S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
23/05/19 13:31 EXAMOBILE S.A.: Zbycie znacznego pakietu akcji
21/05/19 12:15  brak uprawnień EXAMOBILE SA (7/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
12:04 EXAMOBILE S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta