info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 12:48
kontakt
EXAMOBIL

Komunikaty

03/08/20 18:12  brak uprawnień EXAMOBILE SA (10/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
31/07/20 15:42 EXAMOBILE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
15:08  brak uprawnień EXAMOBILE SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
30/07/20 20:41  brak uprawnień EXAMOBILE SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2020 roku
22/07/20 13:06 EXAMOBILE S.A.: Transakcje na wartość umowy znaczącej
30/06/20 21:09  brak uprawnień EXAMOBILE SA (7/2020) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję
20/05/20 08:18  brak uprawnień EXAMOBILE SA (6/2020) Raport roczny za 2019 rok
17/05/20 22:48  brak uprawnień EXAMOBILE SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2019 rok
15/05/20 07:50  brak uprawnień EXAMOBILE SA (4/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
05/05/20 14:48 EXAMOBILE S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji
04/05/20 14:45 EXAMOBILE S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji
15/04/20 14:15  brak uprawnień EXAMOBILE SA (3/2020) Podpisanie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych
01/04/20 17:16 EXAMOBILE S.A.: Zbycie znacznego pakietu akcji
26/03/20 12:42 EXAMOBILE S.A.: Aktualizacja planowanych działań związanych z przeglądem opcji strategicznych
20/03/20 22:24 EXAMOBILE S.A.: Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki