info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 04:08
kontakt
EXAMOBIL

Komunikaty

09/04/21 22:14 EXAMOBILE S.A.: Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
21:51 EXAMOBILE S.A.: Objęcie emisji akcji serii D Emitenta
08/04/21 18:48  brak uprawnień EXAMOBILE SA (3/2021) Podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
11/02/21 06:40  brak uprawnień EXAMOBILE SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
29/01/21 19:23  brak uprawnień EXAMOBILE SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
22/12/20 19:18 EXAMOBILE S.A.: Transakcje na wartość umowy znaczącej
05/11/20 06:14  brak uprawnień EXAMOBILE SA (17/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
02/11/20 17:49  brak uprawnień EXAMOBILE SA (16/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
02/10/20 15:35 EXAMOBILE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
15:21 EXAMOBILE S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
01/10/20 23:11  brak uprawnień EXAMOBILE SA (15/2020) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
22:53 EXAMOBILE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
22:41 EXAMOBILE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
18:49 EXAMOBILE S.A.: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
16/09/20 19:13  brak uprawnień EXAMOBILE SA (14/2020) Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii C