info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 06:19
kontakt
EXAMOBIL

Komunikaty

22/12/20 19:18 EXAMOBILE S.A.: Transakcje na wartość umowy znaczącej
05/11/20 06:14  brak uprawnień EXAMOBILE SA (17/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
02/11/20 17:49  brak uprawnień EXAMOBILE SA (16/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
02/10/20 15:35 EXAMOBILE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
15:21 EXAMOBILE S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
01/10/20 23:11  brak uprawnień EXAMOBILE SA (15/2020) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
22:53 EXAMOBILE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
22:41 EXAMOBILE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
18:49 EXAMOBILE S.A.: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
16/09/20 19:13  brak uprawnień EXAMOBILE SA (14/2020) Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii C
03/09/20 23:29 EXAMOBILE S.A.: Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
23:08 EXAMOBILE S.A.: Objęcie emisji akcji serii C Emitenta
22:42 EXAMOBILE S.A.: Otrzymanie deklaracji lock-up dotyczącej akcji Emitenta
27/08/20 23:54  brak uprawnień EXAMOBILE SA (13/2020) Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki
23:44  brak uprawnień EXAMOBILE SA (12/2020) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję