info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.03, godz. 02:43
kontakt
ALIOR

Komunikaty

29/07/21 14:20  brak uprawnień ALIOR BANK SA (1/2021) Alior Bank Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
16/07/21 11:53  brak uprawnień DM BOŚ podniósł rekomendację dla Aliora do "kupuj"
15/07/21 07:42  brak uprawnień Citi podniósł rekomendację BNP Paribas do "kupuj"
14/07/21 11:24  brak uprawnień Alior obserwował w II kw. b. dobrą sprzedaż kredytów; CoR w '21 będzie lepszy od założeń (wywiad)
05/07/21 15:06 ALIOR BANK S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Alior Banku S.A.
24/06/21 23:46 ALIOR BANK S.A.: Potwierdzenie ocen ratingowych oraz zmiana perspektywy ratingowej Alior Banku S.A. przez agencję ratingową Standard & Poor's Global Ratings
22:27  brak uprawnień S&P zmienił perspektywę ratingu Alior Banku do stabilnej
21/06/21 07:34  brak uprawnień Citi podniósł rekomendację BNP Paribas do "kupuj"
10/06/21 10:36  brak uprawnień Raiffeisen podniósł rekomendację Millennium i PKO BP do "kupuj", a obniżył dla Aliora do "redukuj"
08/06/21 15:53 ALIOR BANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. w dniu 7 czerwca 2021 r.
07/06/21 18:52 ALIOR BANK S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.
18:50 ALIOR BANK S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 maja 2021 r., podjęte po przerwie w obradach w dniu 7 czerwca 2021 r.
28/05/21 19:50 ALIOR BANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 28 maja 2021 roku przed ogłoszeniem przerwy w obradach
18:11 ALIOR BANK S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy
26/05/21 16:59 ALIOR BANK S.A.: Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Banku