info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 07:09
kontakt
ALIOR

Komunikaty

08/08/20 07:54  brak uprawnień Alior Bank utworzy odpisy i rezerwy w łącznej wysokości około 676 mln zł
07/08/20 23:35 ALIOR BANK S.A.: Informacje finansowe mające wpływ na wyniki finansowe Alior Banku S.A. w I półroczu 2020 r.
04/08/20 07:06  brak uprawnień Alior Bank przesunął termin publikacji raportu za I półrocze na 19 sierpnia
03/08/20 21:08 ALIOR BANK S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2020 roku
24/07/20 07:58  brak uprawnień GPW: ostatni dzień notowania obligacji serii J (ALR0820) spółki ALIOR BANK S.A
15/07/20 17:48  brak uprawnień Raiffeisen Centrobank obniżył rekomendację sześciu banków z GPW
09/07/20 10:30  brak uprawnień Wood&Co. zmienił rekomendacje dla 6 banków
30/06/20 07:04  brak uprawnień RN Alior Banku powołała zarząd nowej kadencji, 3 członków zarządu złożyło wcześniej rezygnację
29/06/20 23:31 ALIOR BANK S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.
24/06/20 15:45 ALIOR BANK S.A.: Informacje niefinansowe
11:41  brak uprawnień Ipopema obniżyła rekomendację Pekao do "trzymaj" i wartość godziwą akcji Alior Banku do 10 zł
22/06/20 16:05  brak uprawnień Alior Bank obserwował w maju odbicie sprzedaży rachunków bieżących
18/06/20 21:21  brak uprawnień WSA uchylił decyzję KNF ws. nałożenia na Alior Bank kar o łącznej wartości 10 mln zł
20:57 ALIOR BANK S.A.: Uchylenie decyzji wydanej przez KNF w sprawie nałożenia kary na Bank
03/06/20 17:32  brak uprawnień Spółka Alior Banku kupiła 100 proc. akcji Ruchu za 1 zł