info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 19:55
kontakt
ALIOR

Komunikaty

22/10/19 16:46 ALIOR BANK S.A.: Zakończenie obrotu obligacjami serii C w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst
21/10/19 12:29 ALIOR BANK S.A.: Rejestracja zmian Statutu Alior Bank S.A.
16/10/19 12:13 ALIOR BANK S.A.: Uchylenie Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zidentyfikowania Alior Banku S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
08/10/19 14:17  brak uprawnień Alior Bank celuje w 200 mln zł kwartalnego zysku po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych - prezes
04/10/19 16:05 ALIOR BANK S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 33/2019: Przedterminowy wykup obligacji serii C
10:37  brak uprawnień Alior Bank zdecydował o wcześniejszym wykupie obligacji o łącznej wartości 80 mln zł
10:23 ALIOR BANK S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii C
24/09/19 17:13 ALIOR BANK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Banku
16:01  brak uprawnień Trigon DM obniżył nastawienie do banków do "niedoważaj", TSUE stanowi poważne ryzyko dla sektora
23/09/19 07:01  brak uprawnień Transakcja dot. Ruchu bez istotnego wpływu na koszty ryzyka Alior Banku
20/09/19 14:07  brak uprawnień BlackRock zmniejszył udział w Alior Banku do poniżej 5 proc.
13:58 ALIOR BANK S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów
18/09/19 13:27  brak uprawnień Haitong obniżył cenę docelową Pekao do 125,30 zł, podtrzymał zalecenie "kupuj"
17/09/19 12:09  brak uprawnień Haitong podniósł rekomendację dla Alior Banku do "kupuj", cena docelowa spadła do 49,70 zł
09:42  brak uprawnień Vestor DM obniżył cenę docelową dla Alior Banku do 52 zł