info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.12, godz. 14:13
kontakt
PROLOG

Komunikaty

20/11/19 16:33 brak uprawnień PRO-LOG SA (19/2019) zmiana decyzji Zarządu w sprawie polityki dotyczącej wypłaty dywidendy oraz rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2018/2019
16:25 PRO-LOG S.A.: ogłoszenie o powołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 grudnia 2019 roku
16:12 brak uprawnień PRO-LOG SA (18/2019) ogłoszenie o powołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 grudnia 2019 roku
15:41 brak uprawnień PRO-LOG SA (17/2019) Raport roczny za rok obrotowy 2018/2019 Pro-Log S.A.
14/11/19 11:02 brak uprawnień PRO-LOG SA (16/2019) Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
12/11/19 16:12 brak uprawnień PRO-LOG SA (15/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018/2019 r.
23/10/19 15:44 brak uprawnień PRO-LOG SA (14/2019) Powołanie nowych członków Zarządu Emitenta
17/09/19 17:02 PRO-LOG S.A.: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 września 2019 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach
16:39 brak uprawnień PRO-LOG SA (13/2019) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta
16:37 brak uprawnień PRO-LOG SA (12/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A., które odbyło się w dniu 17 września 2019 roku
16:34 brak uprawnień PRO-LOG SA (11/2019) Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta z pełnienia funkcji
13/09/19 12:11 PRO-LOG S.A.: zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
12:08 PRO-LOG S.A.: udzielenie poręczenia spółce dominującej wobec Emitenta
11/09/19 12:49 brak uprawnień PRO-LOG SA (10/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
12:48 brak uprawnień PRO-LOG SA (9/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019/2020 roku