info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 22:10
kontakt
PROLOG

Komunikaty

15/05/20 09:18 brak uprawnień PRO-LOG SA (6/2020) Raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
23/03/20 16:15 PRO-LOG S.A.: Wpływ koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta
05/03/20 14:30 brak uprawnień PRO-LOG SA (5/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta
02/03/20 12:54 brak uprawnień PRO-LOG SA (4/2020) Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej Emitenta
28/02/20 15:49 brak uprawnień PRO-LOG SA (3/2020) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Emitenta
15:10 brak uprawnień PRO-LOG SA (2/2020) Życiorysy zawodowe nowych członków Zarządu Emitenta
14/02/20 13:02 brak uprawnień PRO-LOG SA (1/2020) raport kwartalny za II Q 2019/2020
17/12/19 15:48 PRO-LOG S.A.: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2019 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach
15:04 brak uprawnień Pro-Log wypłaci 2,3 zł dywidendy na akcję
14:57 brak uprawnień PRO-LOG SA (21/2019) Wypłata dywidendy za rok 2018/2019
14:53 brak uprawnień PRO-LOG SA (20/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A., które odbyło się w dniu 17 grudnia 2019 roku
20/11/19 16:33 brak uprawnień PRO-LOG SA (19/2019) zmiana decyzji Zarządu w sprawie polityki dotyczącej wypłaty dywidendy oraz rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2018/2019
16:25 PRO-LOG S.A.: ogłoszenie o powołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 grudnia 2019 roku
16:12 brak uprawnień PRO-LOG SA (18/2019) ogłoszenie o powołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 grudnia 2019 roku
15:41 brak uprawnień PRO-LOG SA (17/2019) Raport roczny za rok obrotowy 2018/2019 Pro-Log S.A.