info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:16
kontakt
PROLOG

Komunikaty

28/12/20 15:38 PRO-LOG S.A.: Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta
22/12/20 16:34 PRO-LOG S.A.: Otrzymanie przez Emitenta spłaty pożyczki udzielonej na podstawie umowy z dnia 1 marca 2016 r.
04/12/20 16:57 PRO-LOG S.A.: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2020 r., posiadających co najmniej 5% udziału w głosach
02/12/20 17:08  brak uprawnień Pro-Log wypłaci 2,1 zł dywidendy na akcję
15:57  brak uprawnień PRO-LOG SA (21/2020) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2019/2020
15:54  brak uprawnień PRO-LOG SA (20/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2020 roku
13/11/20 14:05  brak uprawnień PRO-LOG SA (19/2020) Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2020/2021
04/11/20 15:38  brak uprawnień PRO-LOG SA (18/2020) Ogłoszenie o powołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 grudnia 2020 roku
15:32  brak uprawnień Pro-Log planuje wypłacić 2,1 zł dywidendy na akcję
15:28 PRO-LOG S.A.: Ogłoszenie o powołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 grudnia 2020 roku
15:20 PRO-LOG S.A.: Zmiana decyzji Zarządu w sprawie polityki dotyczącej wypłaty dywidendy oraz rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2019/2020
14:51  brak uprawnień PRO-LOG SA (17/2020) Korekta raportu rocznego Spółki za rok 2019/2020
03/11/20 11:18  brak uprawnień PRO-LOG SA (16/2020) Raport roczny za rok obrotowy 2019/2020 Pro-Log S.A. PRO-LOG Spółka akcyjna
29/10/20 14:51  brak uprawnień PRO-LOG SA (15/2020) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 roku
27/10/20 15:51 PRO-LOG S.A.: Przedłużenie okresu obowiązywania poręczenia za zobowiązania spółki dominującej