info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 17:00
kontakt
PROLOG

Komunikaty

14/08/19 15:14  brak uprawnień PRO-LOG SA (7/2019) Raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
06/08/19 12:09  brak uprawnień PRO-LOG SA (6/2019) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pro-Log S.A. zwołanego na dzień 8 sierpnia 2019 r.
11:19 PRO-LOG S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pro-Log S.A. zwołanego na dzień 8 sierpnia 2019 r.
12/07/19 15:47 PRO-LOG S.A.: Przyjęcie Programu Odkupu Akcji Własnych
10/07/19 11:24  brak uprawnień PRO-LOG SA (5/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pro-Log S.A. na dzień 8 sierpnia 2019 r.
11:09 PRO-LOG S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pro-Log S.A. na dzień 8 sierpnia 2019 r.
05/07/19 16:10 PRO-LOG S.A.: Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta
14/06/19 10:12 PRO-LOG S.A.: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2019 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach
07/06/19 17:53  brak uprawnień PRO-LOG SA (4/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2019 roku
24/05/19 14:20 PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
14:16 PRO-LOG S.A.: Zmiana stanu posiadania
14/05/19 13:24  brak uprawnień PRO-LOG SA (3/2019) PRO-LOG SA Raport okresowy za III kwartał 2018/2019 roku
10/05/19 14:02  brak uprawnień PRO-LOG SA (2/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pro-Log S.A. na dzień 7 czerwca 2019 r.
13:54 PRO-LOG S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pro-Log S.A. na dzień 7 czerwca 2019 roku.
13/02/19 10:39  brak uprawnień PRO-LOG SA (1/2019) Raport okresowy za II kwartał 2018/2019 roku