info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 12:34
kontakt
PROLOG

Komunikaty

27/10/20 15:51 PRO-LOG S.A.: Przedłużenie okresu obowiązywania poręczenia za zobowiązania spółki dominującej
11/09/20 11:41 brak uprawnień PRO-LOG SA (14/2020) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019/2020
14/08/20 11:01 brak uprawnień PRO-LOG SA (13/2020) Raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020
29/07/20 16:47 brak uprawnień PRO-LOG SA (12/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020/2021 roku
16:45 brak uprawnień PRO-LOG SA (11/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
16:43 brak uprawnień PRO-LOG SA (10/2020) Życiorys zawodowy nowego członka Zarządu Emitenta
16:40 brak uprawnień PRO-LOG SA (9/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
16:39 brak uprawnień Zapasy ropy w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 10,61 mln baryłek - DoE
16:38 brak uprawnień PRO-LOG SA (8/2020) Wybór Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu Emitenta
20/07/20 11:33 brak uprawnień PRO-LOG SA (7/2020) Zmiany w Zarządzie Emitenta
30/06/20 15:20 PRO-LOG S.A.: Zawarcie z XBS Logistics S.A. aneksu do warunków emisji obligacji
15/05/20 09:18 brak uprawnień PRO-LOG SA (6/2020) Raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
23/03/20 16:15 PRO-LOG S.A.: Wpływ koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta
05/03/20 14:30 brak uprawnień PRO-LOG SA (5/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta
02/03/20 12:54 brak uprawnień PRO-LOG SA (4/2020) Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej Emitenta