info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 18:23
kontakt
KOOL2PLAY

Komunikaty

20/04/21 14:38 KOOL2PLAY S.A.: Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie "Projekty B+R przedsiębiorstw" Konkurs: 1/1.1.1/2021 - Szybka ścieżka
19/04/21 10:47 KOOL2PLAY S.A.: Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie "Projekty B+R przedsiębiorstw" Konkurs: 1/1.1.1/2021 - Szybka ścieżka
08/04/21 10:00  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (5/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii F
31/03/21 11:01  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (4/2021) Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii A1 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)
23/03/21 11:48 KOOL2PLAY S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej wniosku o dofinansowanie złożonego przez Emitenta w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie "Projekty B+R przedsiębiorstw" numer konkursu: "6/1.1.1/2020 SS Duże/MSP/JN 4"
19/03/21 20:11  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (3/2021) Raport roczny Spółki za rok 2020 (jednostkowy i skonsolidowany)
01/03/21 11:09 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania
26/02/21 18:29 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania
25/02/21 11:44 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania
22/02/21 18:48 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania
11:25  brak uprawnień Kurs akcji Kool2Play wzrósł w debiucie na NewConnect o 50 proc.
16/02/21 19:32  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji spółki KOOL2PLAY S.A.
10/02/21 10:51  brak uprawnień KOOL2PAY (2/2021) Oświadczenie w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego
05/02/21 18:01  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C i D spółki KOOL2PLAY SA
25/06/20 10:51  brak uprawnień Producent gier Kool2Play planuje debiut na NewConnect w III kw. 2020 r. (opis)