info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 19:23
kontakt
KOOL2PLAY

Komunikaty

21/06/21 19:09  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A1 spółki KOOL2PLAY S.A
16/06/21 12:07 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania
11/06/21 19:13  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A1 spółki KOOL2PLAY S.A.
08/06/21 10:57 KOOL2PLAY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2021 roku
07/06/21 16:57  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (9/2021) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 2021 roku
28/05/21 13:29 KOOL2PLAY S.A.: Przekształcenie spółki zależnej od Emitenta - Kool Things sp. z o.o. sp. k. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
20/05/21 15:40 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania
15:36 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania
13:36  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (8/2021) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmian statutu Spółki
14/05/21 18:04  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (7/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
11/05/21 15:35 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania
11:48  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (6/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 czerwca 2021 roku
11:41 KOOL2PLAY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 czerwca 2021 roku
26/04/21 09:01 KOOL2PLAY S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
23/04/21 18:59 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana terminu premiery gry Uragun w formule early access