info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 19:24
kontakt
MEDICOBIO

Komunikaty

19/04/21 10:16 Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji serii H
01/04/21 17:00  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (8/2021) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem
23/03/21 19:45 Medicofarma Biotech S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
22/03/21 23:46  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (7/2021) Raport roczny za rok obrotowy 2020
19/03/21 16:42 Medicofarma Biotech S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
17/03/21 16:36  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (6/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
15/03/21 18:57  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (5/2021) Zarejestrowanie przez Sąd zmiany w Statucie Spółki
01/03/21 16:58  brak uprawnień MEDICOBIO (4/2021) Zmiana w składzie Zarządu Spółki
27/02/21 21:22 Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej przejęcia praw i obowiązków z umowy licencji na metodologię wykonywania testu do wykrywania SARS-CoV-2 zawartej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu
25/02/21 21:00 Medicofarma Biotech S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
18/02/21 22:49 Medicofarma Biotech S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach
17/02/21 18:25  brak uprawnień GPW: Komunikat - MEDICOFARMA BIOTECH
16/02/21 21:49 Medicofarma Biotech S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach
21:04  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (3/2021) Zmiana adresu strony internetowej i adresu e-mail
11/02/21 10:34 INBOOK S.A.: Zbycie aktywów i zakończenie dotychczasowej działalności w Spółce