info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 19:16
kontakt
K2HOLDING

Komunikaty

22/04/21 18:59 K2 HOLDING S.A.: K2 HOLDING S.A. formularz raportu rocznego
18:57 K2 HOLDING S.A.: K2 HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07/04/21 15:22 K2 HOLDING S.A.: Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu
03/03/21 08:34 K2 HOLDING S.A.: Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 12 miesięcy 2020 r. Komentarz Zarządu dotyczący wyników.
08:31 K2 HOLDING S.A.: Informacja dotycząca ujęcia kosztów programów opcyjnych w Grupie K2 Holding i wpływ na wyniki roku 2020.
26/02/21 16:13 K2 HOLDING S.A.: Zawarcie umów o udział w Programie Motywacyjnym.
16:12 K2 HOLDING S.A.: Zmiany w strukturze grupy kapitałowe K2 Holding, w tym sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa pomiędzy Spółkami z Grupy - zbycie udziałów oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki K2.BOTS.AI Sp. z o.o.
19/02/21 16:21 K2 HOLDING S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 7/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
18/02/21 15:34 K2 HOLDING S.A.: Umowa wykonawcza do Umowy ramowej z Agencją UE "FRONTEX - European Border and Coast Guard Agency".
17/02/21 22:19 K2 HOLDING S.A.: Zawiadomienie od IPO UNIPESSOAL LDA o zmianie stanu posiadania akcji K2 Holding S.A.
16/02/21 18:29  brak uprawnień GPW: Komunikat - K2 HOLDING
12/02/21 15:34 K2 HOLDING S.A.: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą regulaminu programu motywacyjnego
29/01/21 15:39 K2 HOLDING S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
27/01/21 17:52 K2 INTERNET S.A.: Rejestracja zmiany firmy w statucie Emitenta
18/01/21 18:05 K2 INTERNET S.A.: Porozumienie w sprawie rozliczenia kary umownej i realizacji usług przez spółkę zależną FABRITY.