info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 19:42
kontakt
SIMTERACT

Komunikaty

30/06/21 12:30 brak uprawnień SIMTERACT SA (11/2021) Treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
12:23 SIMTERACT S.A.: Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu
12:15 brak uprawnień SIMTERACT SA (10/2021) Treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16/06/21 07:12 SIMTERACT S.A.: Temat Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy dot. produkcji gry Train Life: A Railway Simulator
31/05/21 17:14 SIMTERACT S.A.: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SIMTERACT S.A. NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2021 R.
16:46 brak uprawnień SIMTERACT SA (9/2021) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SIMTERACT S.A. NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2021 R.
28/05/21 17:37 brak uprawnień SIMTERACT SA (8/2021) Raport roczny Simteract S.A. za rok 2020
18/05/21 09:25 brak uprawnień SIMTERACT SA (7/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej Simteract S.A.
17/05/21 16:20 brak uprawnień SIMTERACT SA (6/2021) Rezygnacja Pana Łukasza Pleśniarowicza z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Simteract S.A.
11/05/21 16:51 brak uprawnień SIMTERACT SA (5/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
18/03/21 18:38 SIMTERACT S.A.: Ujawnienie informacji o realizowanej produkcji gry Train Life
17/03/21 18:47 brak uprawnień GPW Benchmark: lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki SIMTERAC
18/02/21 11:03 brak uprawnień Kurs Simteract wzrósł w debiucie na NewConnect o 5,45 proc.
15/02/21 19:12 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i F spółki SIMTERACT SA
12/02/21 16:02 brak uprawnień SIMTERACT SA (4/2021) Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.