info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 19:58
kontakt
PGFGROUP

Komunikaty

23/04/21 08:13 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Informacja o podpisaniu Porozumienia w sprawie możliwości finansowania inwestycji.
22/04/21 15:34 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu spółki.
26/03/21 15:56 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta.
25/03/21 18:27 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020- 2021.
21/03/21 18:58 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu spółki K500 sp. z o.o.
18/03/21 08:15 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu spółki.
19/02/21 17:15 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Nabycie akcji przez osobę zarządzającą.
18/02/21 19:08 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu spółki.
11/02/21 11:17 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Decyzja KDPW S.A. w sprawie podziału akcji PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.
10/02/21 18:32  brak uprawnień GPW: zmiana firmy spółki ZASTAL S.A. (PLZSTAL00012) na PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
29/01/21 11:35 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
20/01/21 12:50 ZASTAL SA: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta.
19/01/21 13:36 ZASTAL SA: Zmiany w Zarządzie Spółki
11/01/21 21:33 ZASTAL SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 11 stycznia 2021r.
17:48 ZASTAL SA: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zastal SA w dniu 11 stycznia 2021r.