info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 20:57
kontakt
PGFGROUP

Komunikaty

01/07/21 14:05 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 2021r.
30/06/21 16:21 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej transakcji zakupu podmiotu z branży OZE.
28/06/21 19:09 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na ZWZA w dniu 28 czerwca 2021r.
18:12 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA w dniu 28 czerwca 2021r.
21/06/21 21:20 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Podpisanie umowy na realizację konstrukcji do budowy farm PV przez podmiot zależny od Emitenta.
15/06/21 22:43 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Wykonanie umowy inwestycyjnej i zakup udziałów w spółce z branży OZE.
08:49 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Uzupełnienie materiałów dotyczących ZWZA Spółki zaplanowanego na dzień 28 czerwca 2021r.
01/06/21 21:17 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA wraz z projektem uchwał.
28/05/21 17:12 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA formularz raportu kwartalnego
21/05/21 15:29 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Podpisanie umowy inwestycyjnej i zakup udziałów w spółce z branży OZE.
29/04/21 21:06 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA formularz raportu rocznego
28/04/21 16:01 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu spółki.
23/04/21 08:13 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Informacja o podpisaniu Porozumienia w sprawie możliwości finansowania inwestycji.
22/04/21 15:34 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu spółki.
26/03/21 15:56 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta.