info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 20:59
kontakt
ATOMJELLY

Komunikaty

21/07/21 18:11 ATOMIC JELLY S.A.: Zwrot podatku od towarów i usług (VAT)
01/07/21 11:16 ATOMIC JELLY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 30.06.2021 roku
11:09  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (8/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2021 roku
02/06/21 23:01 ATOMIC JELLY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2021 roku
22:43  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (7/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2021 roku
17/05/21 08:12  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (6/2021) Raport za I kwartał 2021 roku
06/04/21 09:19 ATOMIC JELLY S.A.: Prezentacja nowej preprodukcji Emitenta na Steam
22/03/21 09:06  brak uprawnień ATOMIC JELLY SA (5/2021) raport roczny Spółki za rok obrotowy 2020
08/03/21 18:42  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat
12:40  brak uprawnień ATOMJELLY (4/2021) Zakres stosowanych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
01/03/21 14:43 ATOMIC JELLY S.A.: Zawarcie umowy na portowanie gry 303 Squadron: Battle of Britain
09/02/21 11:09  brak uprawnień Kurs Atomic Jelly wzrósł w debiucie na NewConnect o 46 proc.