info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:47
kontakt
BIOMASS

Komunikaty

14/04/21 14:00 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Otrzymanie dofinansowania z PARP w ramach programu :Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty, Konkurs nr 1/2019 - Runda XI
30/03/21 11:18 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Realizacja dostaw w ramach porozumienia o współpracy handlowej na rynku nautycznym z firmą Nautica Gabbiano Srl z Włoch.
29/03/21 22:53 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Złożenie wniosku przez spółkę zależną BEP BATTERY PACK S. A. o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand
16:30 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand
25/03/21 11:46 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Uruchomienie granicznych punktów testowania Covid 19
16/03/21 14:30 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: : Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu EMFF-BEW-2020 (European Maritime and Fisheries Fund -Blue economy window call) pod nazwą ZEN CLASS
12/03/21 10:32 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Programu InnovFund-SSC-2020-single-stage pod nazwą :Budowa i realizacja inteligentnej mariny
05/03/21 10:28 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Temat: Złożenie wniosku o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach , Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R , Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Nr Naboru POIR.03.02.01-IP.03-00-001/21 Tytuł projektu: Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań badań B+R pod tytułem OASIS - multifunkcyjna przestrzeń rezydencjalna skonstruowana z houseboatów, katamaranu ora
25/02/21 13:16 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Podpisanie Umowy o Współpracy z firmą FUEL SRL z Włoch w zakresie związanym z zastosowaniem wodoru w projektach nautycznych.
19/02/21 15:16 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Informacja o wpisaniu szybkiego testu antygenowego Lepu Medical SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test na listę testów wzajemnie uznawanych przez wszystkie państwa członkowskie UE
16/02/21 10:37 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Rejestracja i uzyskanie przez Spółkę kodu NCAGE (NATO Commercial and Government Entity Code)
15/02/21 15:44  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (2/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2020r.
10/02/21 20:53 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Informacja o ocenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP
31/01/21 19:50  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
29/01/21 11:19 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Złożenie wniosku o dotacje w ramach europejskiego programu Horyzont 2020 w konkursie H2020-LC-GD-2020 -Building and renovating in an energy and resource efficient way -Budowanie i renowacja w sposób oszczędzający energię i zasoby ,pod nazwą: MODULAR - Wdrożenie Modularnej Innowacyjnej techniki budowania, wykorzystanej do demonstracji pilotażowego modułowego kompleksu mieszkalnego, szpitalnego i hybrydowego.