info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 20:06
kontakt
SUNDRAGON

Komunikaty

19/03/21 18:27 brak uprawnień SUNDRAGON SA (8/2021) Roczne sprawozdanie Emitenta za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020
12/03/21 10:44 brak uprawnień SUNDRAGON SA (7/2021) Treść uchwał podjętych na NWZA SUNDRAGON S.A. w dniu 11 marca 2021 roku
08/03/21 18:46 brak uprawnień SUNDRAGON SA (6/2021) Podpisane umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2019-2020 oraz 2020-2021 z Biegłym Rewidentem
11/02/21 13:56 SUNDRAGON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sundragon S.A. w dniu 10 luty 2021 roku.
13:49 brak uprawnień SUNDRAGON SA (5/2021) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sundragon S.A. zwołanego na dzień 10.02.2021 roku
01/02/21 14:06 brak uprawnień SUNDRAGON SA (4/2021) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
30/01/21 19:16 brak uprawnień Sundragon S.A. (3/2021) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w Spółce zależnej
19:15 brak uprawnień Sundragon S.A. (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021 przez Sundragon S.A.
25/01/21 19:07 brak uprawnień GPW: Komunikat (NEWCONNECT)
15/01/21 20:27 brak uprawnień SUNDRAGON SA (1/2021) Zwołanie NWZA Sundragon S.A.
14/12/20 18:20 brak uprawnień RSY SA (20/2020) Rejestracja zmian w statucie Emitenta oraz zmiana adresu Spółki
07/12/20 10:00 RSY S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów Akcji RSY S.A.
09:43 brak uprawnień RSY SA (19/2020) Piąte wezwanie do złożenia dokumentów Akcji RSY S.A.
18/11/20 20:39 RSY S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadajacych powyżej 5% Akcji na NWZA RSY S.A w dniu 18 listopada 2020 roku
20:18 brak uprawnień RSY SA (18/2020) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki