info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 21:09
kontakt
SUNDRAGON

Komunikaty

25/06/21 12:00 SUNDRAGON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sundragon S.A. w dniu 24. czerwca 2021
09:42 brak uprawnień SUNDRAGON SA (12/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
09:37 brak uprawnień SUNDRAGON SA (11/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZA Sundragon S.A w dniu 24. czerwca 2021 roku
28/05/21 17:22 SUNDRAGON S.A.: Zwołanie NWZA Spółki na dzień 24.06.2021 roku oraz projekty uchwał SUNDRAGON Spółka Akcyjna
17:02 brak uprawnień SUNDRAGON SA (10/2021) Zwołanie NWZA Spółki na dzień 24.06.2021 roku oraz projekty uchwał
14/05/21 20:05 brak uprawnień SUNDRAGON SA (9/2021) Okresowy raport Emitenta za I kwartal 2021 roku
19/03/21 18:27 brak uprawnień SUNDRAGON SA (8/2021) Roczne sprawozdanie Emitenta za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020
12/03/21 10:44 brak uprawnień SUNDRAGON SA (7/2021) Treść uchwał podjętych na NWZA SUNDRAGON S.A. w dniu 11 marca 2021 roku
08/03/21 18:46 brak uprawnień SUNDRAGON SA (6/2021) Podpisane umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2019-2020 oraz 2020-2021 z Biegłym Rewidentem
11/02/21 13:56 SUNDRAGON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sundragon S.A. w dniu 10 luty 2021 roku.
13:49 brak uprawnień SUNDRAGON SA (5/2021) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sundragon S.A. zwołanego na dzień 10.02.2021 roku
01/02/21 14:06 brak uprawnień SUNDRAGON SA (4/2021) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
30/01/21 19:16 brak uprawnień Sundragon S.A. (3/2021) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w Spółce zależnej
19:15 brak uprawnień Sundragon S.A. (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021 przez Sundragon S.A.
25/01/21 19:07 brak uprawnień GPW: Komunikat (NEWCONNECT)