info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 20:30
kontakt
SOLARINOV

Komunikaty

14/04/21 18:15 Solar Innovation S.A.: Zawarcie umowy dzierżawy działki celem budowy farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 6 MW
12/04/21 09:14 Solar Innovation S.A.: Decyzja KDPW S.A. w sprawie podziału akcji Solar Innovation S.A.
26/03/21 18:18  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (9/2021) Rejestracja zmian w statucie Emitenta ? split akcji
19/03/21 23:02  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (8/2021) Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2020 rok
15/02/21 17:56 Solar Innovation S.A.: Podpisanie umów na realizację projektów OZE przez podmiot zależny od Emitenta
12/02/21 10:52 Solar Innovation S.A.: Podpisanie umowy na realizację projektu OZE przez podmiot zależny od Emitenta
11/02/21 19:48  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (7/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect.
19:25  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (6/2021) Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2021 roku
29/01/21 13:33 Solar Innovation S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Solar Innovation S.A. w dniu 28 stycznia 2021 roku.
10:09  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (5/2021) Treść uchwał podjętych na NWZA Solar Innovation S.A. w dniu 28 stycznia 2021 roku.
28/01/21 17:17  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (4/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
27/01/21 16:43  brak uprawnień SOLARINOV (3/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
26/01/21 10:59 Solar Innovation S.A.: Zmiana adresu miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 28 stycznia 2021 roku
10:46  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (2/2021) Zmiana adresu miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 28 stycznia 2021 roku
22/01/21 18:37  brak uprawnień GPW: Komunikat - SOLAR INNOVATION