info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 21:29
kontakt
SOLARINOV

Komunikaty

16/07/21 19:05  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (17/2021) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
18:54  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (16/2021) Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki
25/06/21 18:23 Solar Innovation S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Innovation S.A. w dniu 25 czerwca 2021 roku.
18:00  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (15/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
17:53  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (14/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZA Solar Innovation S.A. w dniu 25 czerwca 2021 roku
17:45  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (13/2021) Zmiany w Zarządzie Solar Innovatin S.A.
02/06/21 10:03 Solar Innovation S.A.: Podpisanie umowy na realizację projektu OZE przez podmiot zależny od Emitenta
28/05/21 21:08  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (12/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2021 roku oraz projekty uchwał
20:56 Solar Innovation S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2021 roku oraz projekty uchwał.
21/05/21 20:36  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (11/2021) Korekta raportu okresowego Emitenta za I kwartał 2021
14/05/21 18:40  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (10/2021) Raport okresowy z działalności Emitenta za I kwartał 2021 roku
30/04/21 20:20 Solar Innovation S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.
14/04/21 18:15 Solar Innovation S.A.: Zawarcie umowy dzierżawy działki celem budowy farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 6 MW
12/04/21 09:14 Solar Innovation S.A.: Decyzja KDPW S.A. w sprawie podziału akcji Solar Innovation S.A.
26/03/21 18:18  brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (9/2021) Rejestracja zmian w statucie Emitenta ? split akcji