info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.19, godz. 00:05
kontakt
3RGAMES

Komunikaty

17/09/21 17:53  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat: 3R Games
10/09/21 18:12 3R Games S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 września 2021 roku - korekta
02/09/21 16:36 3R Games S.A.: Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu
01/09/21 13:18 3R Games S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 września 2021 roku
17/08/21 18:04 3R Games S.A.: Wybór biegłego rewidenta
31/05/21 19:21 3R Games S.A.: 3R Games S.A. formularz raportu kwartalnego
30/04/21 20:58 3R Games S.A.: 3R Games S.A. formularz raportu rocznego
14:08 3R Games S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021 oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta - korekta
01/02/21 16:43 3R Games S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021 oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta
15/01/21 18:49  brak uprawnień GPW: Komunikat
08/01/21 19:49 HubStyle S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania
19:44 HubStyle S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania
19:34 HubStyle S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania
19:26 HubStyle S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania
19:20 HubStyle S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania