info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.02.26, godz. 02:53
kontakt
LABOCANNA

Komunikaty

18/02/21 16:26 FOXBUY.COM S.A.: Podpisanie umowy o poufności i złożenia oferty nabycia producenta suszu konopnego
17/02/21 18:58  brak uprawnień LABOCANNA SA (5/2021) Powołanie prokurenta
16/02/21 17:24 FOXBUY.COM S.A.: Zawarcie umowy o finansowanie
15/02/21 17:27 FOXBUY.COM S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej złożonej oferty nabycia sp. z o.o.
17:20  brak uprawnień LABOCANNA SA (4/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 r
10/02/21 19:21 FOXBUY.COM S.A.: Złożenie oferty nabycia spółki z o.o.
05/02/21 17:26 FOXBUY.COM S.A.: Aktualizacja strategii rozwoju Spółki
29/01/21 08:05  brak uprawnień LABOCANNA SA (3/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
18/01/21 23:47 FOXBUY.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
12/01/21 21:46  brak uprawnień LABOCANNA SA (2/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
17:51  brak uprawnień GPW: Komunikat + LABOCANNA
04/01/21 17:14 FOXBUY.COM S.A.: Zawarcie istotnej umowy
17:07  brak uprawnień FOXBUY.COM SA (1/2021) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
06/12/20 10:12  brak uprawnień FOXBUY.COM SA (40/2020) Życiorysy Prezesa Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki
03/12/20 07:41 FOXBUY.COM S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów