info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.19, godz. 02:02
kontakt
LABOCANNA

Komunikaty

15/09/21 14:37  brak uprawnień LABOCANNA SA (26/2021) Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu
10/09/21 16:36 LABOCANNA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR
13:15 LABOCANNA S.A.: Korekta zawiadomienia akcjonariusza Emitenta o zmniejszeniu dotychczasowego udziału poniżej 33% liczby głosów o co najmniej 1%
09/09/21 21:52 LABOCANNA S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta
18:44 LABOCANNA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmniejszeniu dotychczasowego udziału poniżej 33% liczby głosów o co najmniej 1%
15:18  brak uprawnień LABOCANNA SA (25/2021) Rejestracja zmiany Statutu
25/08/21 12:13  brak uprawnień LABOCANNA SA (24/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii D
05/08/21 13:11 LABOCANNA S.A.: Publikacja Suplementu nr 1 do Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii D
10:08 LABOCANNA S.A.: Zmiana harmonogramu publicznej oferty akcji serii D
08:52 LABOCANNA S.A.: Pismo z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. Memorandum informacyjnego
04/08/21 06:54  brak uprawnień LABOCANNA SA (23/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
03/08/21 11:13 LABOCANNA S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji serii C spółki Centrum Medycyny Konopnej S.A.
29/07/21 16:35 LABOCANNA S.A.: UZUPEŁNIENIE DEKLARACJI ZNACZĄCEGO AKCJONARIUSZA LABOCANNA S.A.
28/07/21 16:03 LABOCANNA S.A.: Deklaracja znaczącego akcjonariusza złożona w związku z emisją akcji serii D
27/07/21 13:49  brak uprawnień LABOCANNA SA (22/2021) Zmiana terminu publikacji raportu za II kw. 2021 r.