info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.02.26, godz. 01:53
kontakt
INCUVO

Komunikaty

12/02/21 18:03 brak uprawnień INCUVO SA (4/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
15:07 brak uprawnień INCUVO SA (3/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 marca 2021 r. wraz z projektami uchwał i projektowaną zmianą Statutu Spółki
15:06 INCUVO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 marca 2021 r. wraz z projektami uchwał i projektowaną zmianą Statutu Spółki
09/02/21 17:48 brak uprawnień GPW Benchmark: INCUVO
16:05 INCUVO S.A.: Zakończenie produkcji gry Layers of Fear VR w wersji Sony PlayStation VR
01/02/21 15:01 INCUVO S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy przez spółkę powiązaną z Emitentem
13:59 brak uprawnień INCUVO SA (2/2021) Rezygnacja osoby nadzorującej
22/01/21 17:16 brak uprawnień INCUVO SA (1/2021) Harmonogram publikacji raporto´w okresowych w 2021 r
13/01/21 11:19 brak uprawnień Kurs akcji Incuvo wzrósł o 66,7 proc. w debiucie na NewConnect
07/01/21 19:34 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i D spółki INCUVO SA
17:26 brak uprawnień Incuvo zedebiutuje na New Connect 13 stycznia
31/12/20 13:25 brak uprawnień INCUVO (1/2020) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect?
30/12/20 19:35 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B i D spółki INCUVO S.A.
23/10/20 09:52 brak uprawnień Incuvo złożyło w GPW dokument informacyjny, liczy na debiut jeszcze w '20