info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 10:48
kontakt
INCUVO

Komunikaty

02/06/21 15:52 INCUVO S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
15:34 brak uprawnień INCUVO SA (15/2021) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
01/06/21 19:06 INCUVO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
18:01 brak uprawnień INCUVO SA (14/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
16:09 INCUVO S.A.: Informacja o sprzedaży akcji spółki zależnej - Spectral Games S.A.
28/05/21 22:00 brak uprawnień INCUVO SA (13/2021) Jednostkowy raport roczny Incuvo S.A za rok 2020
21:41 brak uprawnień INCUVO SA (12/2021) Skonsolidowany raport roczny Incuvo S.A za rok 2020.
27/05/21 10:37 brak uprawnień INCUVO SA (11/2021) Powołanie osoby nadzorującej
18/05/21 18:55 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki INCUVO S.A.
11/05/21 18:19 brak uprawnień INCUVO SA (10/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
07/05/21 17:54 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki INCUVO SA
06/05/21 17:20 brak uprawnień INCUVO SA (9/2021) Korekta raportu EBI nr 7/2021
30/04/21 20:48 brak uprawnień INCUVO SA (8/2021) Rezygnacja osoby nadzorującej
23/04/21 15:53 brak uprawnień INCUVO SA (7/2021) Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
20/04/21 10:43 INCUVO S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy przez spółkę powiązaną z Emitentem