info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 11:19
kontakt
OZECAPITAL

Komunikaty

02/06/21 10:15 OZE Capital S.A.: Podpisanie umowy na realizację projektu OZE przez podmiot powiązany z Emitentem.
28/05/21 18:51 OZE Capital S.A.: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu spółki posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi.
20/05/21 17:21 OZE Capital S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2021 roku oraz projekty uchwał.
17:05  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2021 roku oraz projekty uchwał.
19/05/21 18:45  brak uprawnień OZE Capital chce wprowadzić spółkę zależną na NewConnect
17:11 OZE Capital S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie upublicznienia spółki zależnej Agro Steel Sp. z o.o.
17/05/21 17:15 OZE Capital S.A.: Podpisanie umowy zakupu linii technologicznej do produkcji elementów konstrukcyjnych do instalacji fotowoltaicznych
14/05/21 17:51  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (7/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku.
10/05/21 17:14  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (6/2021) Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2020 rok
05/05/21 17:18  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (5/2021) Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2020 rok
22/04/21 17:16 OZE Capital S.A.: Podjęcie decyzji w przedmiocie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta i o wyłączeniu jednostki zależnej spod konsolidacji
13/04/21 12:48  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (4/2021) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych za lata 2020-2021
01/04/21 21:02 OZE Capital S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.
15/02/21 18:05 OZE Capital S.A.: Podpisanie umów na realizację projektów OZE przez podmiot zależny od Emitenta
12/02/21 18:48  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku.