info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.02.26, godz. 01:55
kontakt
ANSWEAR

Komunikaty

25/02/21 17:43 ANSWEAR.COM S.A.: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D
24/02/21 17:51 ANSWEAR.COM S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki ANSWEAR.COM S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji
17:23 ANSWEAR.COM S.A.: Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ANSWEAR.COM S.A.
16:36  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ANSWEAR.COM S.A.
 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C i D spółki ANSWEAR.COM S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji
16:35  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C i D spółki ANSWEAR.COM S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji
23/02/21 08:54  brak uprawnień Answear zadowolony ze sprzedaży kolekcji jesień-zima 2020
18/02/21 18:15 ANSWEAR.COM S.A.: Podpisanie porozumienia do umowy z biegłym rewidentem
17/02/21 12:15  brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Answear, cena docelowa 45 zł
11/02/21 18:51 ANSWEAR.COM S.A.: Komunikat KDPW w sprawie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D.
10/02/21 16:42  brak uprawnień BM mBanku rekomenduje "kupuj" Answear, cena docelowa 44,50 zł
02/02/21 18:21 ANSWEAR.COM S.A.: Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
18:11 ANSWEAR.COM S.A.: Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
18:05 ANSWEAR.COM S.A.: Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
29/01/21 15:28 ANSWEAR.COM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku