info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 11:32
kontakt
PCFGROUP

Komunikaty

10/06/21 18:46 PCF GROUP S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii D
31/05/21 17:28 PCF GROUP S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D
28/05/21 18:26  brak uprawnień Zysk netto PCF Group w I kw. spadł do 7,8 mln zł
18:08 PCF Group S.A.: PCF Group S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/05/21 22:16 PCF GROUP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.
15:37 PCF GROUP S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok
06:20  brak uprawnień Wyceny kolejnych debiutantów z branży gier będą niższe, część ofert może się nie powieść (analiza)
24/05/21 17:16  brak uprawnień NWZ PCF Group zdecydowało o emisji skierowanej do inwestora i zmianach w statucie
16:39 PCF GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A. w dniu 24 maja 2021 r.
16:37 PCF GROUP S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. w dniu 24 maja 2021 r.
19/05/21 18:33  brak uprawnień Liczba graczy "Outriders" w miesiąc od debiutu gry przekroczyła 3,5 mln
17/05/21 21:21 PCF GROUP S.A.: Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2021 r.
04/05/21 20:43 PCF GROUP S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii B oraz sprzedaży części akcji serii A w ofercie publicznej - uzupełnienie raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
18:58 PCF GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 oraz art. 69b w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej
18:57 PCF GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 oraz art. 69b ustawy o ofercie publicznej