info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 11:40
kontakt
P2CHILL

Komunikaty

08/06/21 14:55 PLAY2CHILL S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
14:50  brak uprawnień PLAY2CHILL SA (8/2021) Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta
14:44  brak uprawnień PLAY2CHILL SA (7/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 2021 r.
31/05/21 07:58 PLAY2CHILL S.A.: Podjęcie decyzji o udostępnieniu darmowego prologu gry Motorcycyle Mechanic Simulator 2021
13/05/21 17:01  brak uprawnień PLAY2CHILL SA (6/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021
11/05/21 17:59 PLAY2CHILL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie
17:39  brak uprawnień PLAY2CHILL SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie
06/05/21 17:36  brak uprawnień PLAY2CHILL SA (4/2021) Raport roczny za rok 2020
04/05/21 10:18  brak uprawnień PLAY2CHILL SA (3/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
28/03/21 20:09 PLAY2CHILL S.A.: Zawarcie umowy współpracy z Full Screen Kft dotyczącej wydania gry Bugvasion TD na platformę Nintendo Switch
09/03/21 17:54 PLAY2CHILL S.A.: Zawarcie ramowej umowy linii kredytowej z PlayWay S.A.
11/02/21 18:17  brak uprawnień PLAY2CHILL SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
28/01/21 17:15 PLAY2CHILL S.A.: Zawiązanie spółki FrogVille Games sp. z o.o. oraz informacja o grze "Restoration Master"
21/01/21 14:40  brak uprawnień Liczba nowych pozwoleń na budowę domów w USA w grudniu wzrosła do 1,709 mln
20/01/21 08:52 PLAY2CHILL S.A.: Prezentacja nowej gry Restoration Master