info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.02.26, godz. 01:56
kontakt
AVATRIX

Komunikaty

29/01/21 23:33 DIGITAL AVENUE S.A.: Podpisanie planu połączenia z ICE CODE GAMES sp. z o.o.
28/01/21 19:41  brak uprawnień AVATRIX SA (1/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
18/12/20 15:32 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet"
16/12/20 21:34 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
03/12/20 19:21  brak uprawnień GPW: Komunikat (NEWCONNECT)
30/11/20 17:23 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
04/11/20 18:52  brak uprawnień AVATRIX SA (11/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
26/10/20 22:30  brak uprawnień DIGITAL AVENUE SA (10/2020) Zarejestrowanie przez Sąd zmiany nazwy, siedziby i zmian w Statucie Spółki / Zmiana adresu Spółki
01/10/20 07:27 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet"
13/08/20 01:23 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
01:14 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
04/08/20 23:50  brak uprawnień DIGITAL AVENUE SA (9/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
22/07/20 11:41 DIGITAL AVENUE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 20 lipca 2020 r.
21/07/20 04:44  brak uprawnień DIGITAL AVENUE SA (8/2020) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
04:38  brak uprawnień DIGITAL AVENUE SA (7/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej