info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 06:16
kontakt
PAK

Komunikaty

22/12/20 20:18 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
18:35 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Przeniesienie praw i obowiązków - Umowa dotycząca budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp w Brudzewie
11/12/20 17:12 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZE PAK SA
09/12/20 18:40 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 9 grudnia 2020 roku
18:31 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 9 grudnia 2020 roku
07/12/20 18:27 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Informacje na temat osób powołanych do składu Rady Nadzorczej ZE PAK SA
14:55 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Rejestracja zmian Statutu ZE PAK SA
03/12/20 10:15 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 1 grudnia 2020 roku
02/12/20 16:05  brak uprawnień PAK KWB Konin rezygnuje z działań zmierzających do eksploatacji nowych złóż węgla brunatnego
15:53 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Informacja o zaniechaniu działań zmierzających do eksploatacji nowych złóż węgla brunatnego
01/12/20 19:54 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 1 grudnia 2020 roku
15:27 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZE PAK SA
25/11/20 18:31  brak uprawnień Zysk netto ZE PAK w III kw. wyniósł 10,1 mln zł
17:53 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/11/20 17:48 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA