info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.20, godz. 08:20
kontakt
INTELGSOL

Komunikaty

18/01/21 09:01 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
14/01/21 14:07 2INTELLECT.COM S.A.: Publikacja nowej strategii Spółki
04/01/21 16:10  brak uprawnień INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
31/12/20 12:19 2INTELLECT.COM S.A.: Informacja dotycząca istotnej umowy
30/12/20 15:50 2INTELLECT.COM S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
15:43  brak uprawnień INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SA (18/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 grudnia 2020 r.
29/12/20 17:09 2INTELLECT.COM S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2020 r.
16:20  brak uprawnień INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SA (17/2020) Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2020 r.
04/12/20 10:25 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
09:45 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
03/12/20 16:40 2INTELLECT.COM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
02/12/20 10:36 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
26/11/20 18:36  brak uprawnień GPW: Komunikat (NEWCONNECT)
17/11/20 10:45 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osobowy zobowiązanej
16/11/20 17:52 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osobowy zobowiązanej