info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.18, godz. 10:52
kontakt
INTELGSOL

Komunikaty

15/04/21 15:37  brak uprawnień INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SA (4/2021) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
02/04/21 12:10  brak uprawnień INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SA (3/2021) Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego
31/03/21 20:05 2INTELLECT.COM S.A.: Informacja o podpisaniu istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
09/03/21 21:43 2INTELLECT.COM S.A.: Informacja o podpisaniu istotnej umowy w Grupie Emitenta
12/02/21 17:53  brak uprawnień INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
25/01/21 14:21 2INTELLECT.COM S.A.: Informacja o podpisaniu listu intencyjnego
18/01/21 09:01 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
14/01/21 14:07 2INTELLECT.COM S.A.: Publikacja nowej strategii Spółki
04/01/21 16:10  brak uprawnień INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
31/12/20 12:19 2INTELLECT.COM S.A.: Informacja dotycząca istotnej umowy
30/12/20 15:50 2INTELLECT.COM S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
15:43  brak uprawnień INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SA (18/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 grudnia 2020 r.
29/12/20 17:09 2INTELLECT.COM S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2020 r.
16:20  brak uprawnień INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SA (17/2020) Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2020 r.
04/12/20 10:25 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej