info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.24, godz. 04:57
kontakt
BIOMAXIM

Komunikaty

14/08/19 16:58  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (21/2019) Raport kwartalny BioMaxima S.A. za II kw.2019 r.
09/08/19 10:10  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (20/2019) Raport miesięczny BioMaxima S.A. za lipiec 2019 r.
26/07/19 17:28 BIOMAXIMA S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z ARP S.A.
23/07/19 18:30 BIOMAXIMA S.A.: Informacja o końcowym rozliczeniu dotacji
09/07/19 09:50  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (19/2019) Raport miesięczny BioMaxima S.A. za czerwiec 2019 r.
28/06/19 15:02 BIOMAXIMA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 27 czerwca 2019 r.
14:35  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (18/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej BioMaxima S.A.
27/06/19 18:19  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (17/2019) Zmiany w Statucie BioMaxima S.A. uchwalone na WZA 27 czerwca 2019 r.
18:13  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (16/2019) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima S.A. z 27.06.2019
10:01  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (15/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
11/06/19 08:28  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (14/2019) Raport miesięczny BioMaxima S.A. za maj 2019 r.
07/06/19 10:48  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (13/2019) Propozycje zmian w Statucie Spółki na WZA 27 czerwca 2019 r.
10:32  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (12/2019) Zmiana porządku obrad ZWZ BioMaxima S.A. w dn. 27.06.2019
10:25 BIOMAXIMA S.A.: Zmiana porządku obrad ZWZ BioMaxima S.A. w dn. 27.06.2019
05/06/19 14:36 BIOMAXIMA S.A.: Informacja o przyznanej dotacji