info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.03, godz. 03:14
kontakt
COPSEC

Komunikaty

28/07/21 17:15 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (16/2021) Zmiany w składzie Zarządu Copernicus Securities S.A.
26/07/21 15:33 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (15/2021) Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie ograniczenia z dniem 26 lipca 2021 r. działalności maklerskiej w Copernicus Securities S.A.
30/06/21 17:12 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (14/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. VI Kadencji
13:31 COPERNICUS SECURITIES S.A.: Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
13:18 COPERNICUS SECURITIES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 r.
13:02 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (13/2021) Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
12:52 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (12/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 r.
25/06/21 17:17 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (11/2021) Zmiany w składzie Zarządu Copernicus Securities S.A.
02/06/21 15:58 COPERNICUS SECURITIES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities S.A.
15:09 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (10/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities S.A.
31/05/21 20:44 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (9/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2020 rok
20:36 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (8/2021) Jednostkowy raport roczny Copernicus Securities S.A. za 2020 rok
25/05/21 16:52 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (7/2021) Rezygnacja członka zarządu Copernicus Securities S.A.
14/05/21 17:28 COPERNICUS SECURITIES S.A.: Komunikat Zarządu CSSA nt. decyzji KNF w sprawie ograniczenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożenia kary pieniężnej na CSSA
17:02 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (6/2021) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 rok