info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 06:45
kontakt
COPSEC

Komunikaty

17/03/20 14:17 COPERNICUS SECURITIES S.A.: Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej
20/02/20 17:35 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (4/2020) Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie decyzji KNF w przedmiocie nałożenia na Copernicus Capital TFI S.A. kary pieniężnej
13/02/20 17:13 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (3/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
31/01/20 16:07 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (2/2020) Zmiana funkcji pełnionej przez Pana Piotra Jakubowskiego w Zarządzie Copernicus Securities S.A.
13/01/20 16:03 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (1/2020) Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
20/12/19 17:15 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (26/2019) Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów Copernicus Securities S.A. na dzień 30.11.2019 r.
04/12/19 16:45 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (25/2019) Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. na temat podjęcia decyzji o przeglądzie potencjalnych opcji strategicznych
25/11/19 13:33 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (24/2019) Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych
20/11/19 16:10 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (23/2019) Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie nałożenia na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kary pieniężnej.
13/11/19 17:45 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (22/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 r.
31/10/19 16:15 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (21/2019) Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. w dniu 31 października 2019 r.
16:11 COPERNICUS SECURITIES S.A.: Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. w dniu 31 października 2019 r.
14:26 COPERNICUS SECURITIES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 października 2019 r.
14:12 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (20/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 października 2019 r.
29/10/19 17:35 COPERNICUS SECURITIES S.A.: Ujawnienie stanu posiadania- zbycie akcji