info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 13:12
kontakt
APIS

Komunikaty

16/10/20 22:40 APIS S.A.: Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza
15/10/20 22:25  brak uprawnień APIS SA (19/2020) Informacja o zatrudnieniu specjalistów na potrzeby realizacji projektu finansowanego z NCBiR.
06/10/20 18:50  brak uprawnień APIS SA (18/2020) Informacja o przygotowaniu wniosku o zaliczkę na realizację programu GameInn
18/09/20 21:07  brak uprawnień APIS SA (17/2020) Informacja o podpisaniu umowy z NCiR na realizacje projektu Gameinn
15/09/20 22:37  brak uprawnień APIS SA (16/2020) Informacja na temat projektu GameInn
22:20 APIS S.A.: Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza
06/09/20 16:15  brak uprawnień APIS SA (15/2020) Informacja dodatkowa do raportu ESPI nr 4/2020
04/09/20 20:01 APIS S.A.: Zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
02/09/20 13:20  brak uprawnień APIS SA (14/2020) Sprostowanie do treści raportu bieżącego nr 13/2020
01/09/20 12:10 APIS S.A.: Lista akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 31 sierpnia 2020 roku, posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów
11:56  brak uprawnień APIS SA (13/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r.
14/08/20 15:02  brak uprawnień APIS SA (12/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
05/08/20 20:37  brak uprawnień APIS SA (11/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku
20:31 APIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 r.
31/07/20 18:22  brak uprawnień APIS SA (10/2020) Raport Roczny za 2019