info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.22, godz. 13:38
kontakt
ALEJASAM

Komunikaty

01/04/21 19:34 brak uprawnień GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL SA
18/03/20 09:24 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.
13/12/19 20:01 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.
12/12/19 19:45 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL SA
10/09/19 10:26 brak uprawnień ALEJASAMOCHODOWA.PL SA (7/2019) Zmiana publikacji raportu okresowego
16/08/19 07:24 brak uprawnień ALEJASAMOCHODOWA.PL SA (6/2019) Zmiana publikacji raportu okresowego
24/06/19 13:02 brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.
10/06/19 08:48 brak uprawnień ALEJASAMOCHODOWA.PL SA (5/2019) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
02/06/19 21:40 brak uprawnień ALEJASAMOCHODOWA.PL SA (4/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
15/05/19 19:11 brak uprawnień ALEJASAMOCHODOWA.PL SA (3/2019) Raport kwartalny za I Kwartał 2019
14/02/19 20:34 brak uprawnień ALEJASAMOCHODOWA.PL SA (2/2019) Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku
05/02/19 09:35 ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.: Wpisy zaległości podatkowych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
29/01/19 21:04 brak uprawnień ALEJASAMOCHODOWA.PL SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku
18/12/18 12:49 ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.: Aktualizacja informacji w zakresie dodatkowej działalności Emitenta prowadzonej na rynku wschodnim
14/12/18 09:37 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.