info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.15, godz. 22:27
kontakt
LETUS

Komunikaty

13/01/21 21:36  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
18/12/20 00:26 LETUS CAPITAL S.A.: Zlecenie opracowania dokumentacji zgłoszeniowej ochrony patentowej wynalazku
00:24 LETUS CAPITAL S.A.: Podpisanie umowy zobowiązującej do udzielenia licencji
16/12/20 23:33 LETUS CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Letus Capital S.A. poniżej progu 20%
11/12/20 20:16 LETUS CAPITAL S.A.: Podpisanie umowy z rzecznikiem patentowym
20:10 LETUS CAPITAL S.A.: Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej
23/11/20 20:26 LETUS CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Letus Capital S.A. poniżej progu 25%
20:19  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (13/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 korekta
13/11/20 19:47  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (12/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020
08/10/20 17:53 LETUS CAPITAL S.A.: Podpisanie umowy w zakresie handlu i montażu paneli fotowoltaicznych
30/09/20 22:24 LETUS CAPITAL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2020 r
22:19  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (11/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Letus Capital S.A. w dniu 30 września 2020 r.
09/09/20 17:19 LETUS CAPITAL S.A.: Podpisanie umowy w zakresie ochrony patentowej systemu ETOS w European Patent Office (EPO)
02/09/20 19:02  brak uprawnień Akcjonariusze Letus Capital zdecydują o przeniesieniu notowań na główny parkiet
18:55  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LETUS CAPITAL S.A. wraz z projektami uchwał