info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:28
kontakt
TERMOREX

Komunikaty

30/07/21 11:32  brak uprawnień TERMO-REX SA (1/2021) Termo-Rex Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
09/07/21 12:04 TERMO-REX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
26/05/21 13:01 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/21 12:42 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz raportu rocznego
11:39 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
25/01/21 10:01 TERMO-REX S.A.: Terminy przekazania do wiadomości publicznej przez Termo-Rex SA raportów okresowych w 2021 roku.
20/11/20 12:07 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/10/20 11:55 TERMO-REX S.A.: Zawarcie umowy znaczącej z Daeah Engineering & Construction Co. Ltd Sp. z o.o.
21/09/20 13:01 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/07/20 13:30 TERMO-REX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex SA.
12:56 TERMO-REX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
09/07/20 13:20 TERMO-REX S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego ESPI 4/2020 w sprawie: Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
01/07/20 13:12 TERMO-REX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
30/06/20 08:54 TERMO-REX S.A.: Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta dla akcji Termo-Rex SA z Domem Maklerskim BDM SA .
20/05/20 12:01 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego