info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 17:47
kontakt
PCCEXOL

Komunikaty

24/07/19 13:20 PCC EXOL S.A.: Podsumowanie kosztów III Programu Emisji Obligacji
19/07/19 18:09  brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji PCC Exol
03/07/19 16:51 PCC EXOL S.A.: Data rejestracji akcji serii F w KDPW
16:43  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW akcji serii F spółki PCC EXOL S.A
14:55 PCC EXOL S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu
27/06/19 16:05 PCC EXOL S.A.: Rejestracja akcji serii F w KDPW
24/06/19 18:58 PCC EXOL S.A.: Odnowienie umowy kredytowej
31/05/19 15:03 PCC EXOL S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i tekst jednolity Statutu
22/05/19 14:47 PCC EXOL S.A.: Transakcje na warrantach subskrypcyjnych
14:16 PCC EXOL S.A.: Objęcie przez Prezesa Zarządu warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego
21/05/19 17:19 PCC EXOL S.A.: PCC EXOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/19 09:53 PCC EXOL S.A.: Złożenie Prezesowi Zarządu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego
25/04/19 18:46  brak uprawnień PCC Exol wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję za '18 (aktl.)
18:34 PCC EXOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 25.04.2019 r.
18:28 PCC EXOL S.A.: Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 25 kwietnia 2019 r.