info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 10:45
kontakt
ADVERTIG

Komunikaty

08/04/20 17:11 ADVERTIGO S.A.: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Portalu Graczy PPE.pl
17:08 ADVERTIGO S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A. w dniu 08 kwietnia 2020 roku.
16:57 ADVERTIGO S.A.: Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 08 kwietnia 2020 r. ADVERTIGO Spółka Akcyjna
16:36  brak uprawnień ADVERTIGO SA (7/2020) Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Portalu Graczy PPE.pl
15:33  brak uprawnień ADVERTIGO SA (6/2020) Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 08 kwietnia 2020 r. ADVERTIGO Spółka Akcyjna
15:25  brak uprawnień ADVERTIGO SA (5/2020) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
27/03/20 18:08  brak uprawnień ADVERTIGO SA (4/2020) Advertigo S.A. Zmiana treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 kwietnia 2020 roku.
17:59 ADVERTIGO S.A.: Advertigo S.A. Zmiana treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 8 kwietnia 2020 r.
12/03/20 18:29  brak uprawnień ADVERTIGO SA (3/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
18:15 ADVERTIGO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADVERTIGO SA
09:39 ADVERTIGO S.A.: Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
14/02/20 22:59  brak uprawnień ADVERTIGO SA (2/2020) Raport okresowy ADVERTIGO S.A. za IV kwartał 2020 r.
30/01/20 09:45  brak uprawnień ADVERTIGO SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020r
14/11/19 19:07  brak uprawnień ADVERTIGO SA (12/2019) Raport kwartalny ADVERTIGO S.A. za III kwartał 2019 r.
14/08/19 11:50  brak uprawnień ADVERTIGO SA (11/2019) Raport kwartalny ADVERTIGO S.A. za II kwartał 2019r.