info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 17:37
kontakt
PRYMUS

Komunikaty

01/04/20 19:18 PRYMUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 29.04.2020 r.
19:13  brak uprawnień PRYMUS SA (3/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 29.04.2020 r.
17:28 PRYMUS S.A.: Informacja w sprawie wpływu sytuacji epidemiologicznej na wyniki finansowe Spółki
20/03/20 12:59  brak uprawnień PRYMUS SA (2/2020) Raport roczny za 2019 r.
09/03/20 11:17 PRYMUS S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
05/03/20 20:43 PRYMUS S.A.: Podpisanie Aneksu do umowy kredytowej
12/02/20 18:03 PRYMUS S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w spółce celowej
13/01/20 16:56  brak uprawnień PRYMUS SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
13/12/19 18:00  brak uprawnień PRYMUS SA (10/2019) Zawarcie umowy na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020
14/11/19 16:22  brak uprawnień PRYMUS SA (9/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
06/09/19 18:10 PRYMUS S.A.: Zarejestrowanie przez Sąd spółki celowej
14/08/19 12:09  brak uprawnień PRYMUS SA (8/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
12/08/19 15:34 PRYMUS S.A.: Wykreślenie wpisów hipotek przymusowych ustanowionych na majątku Spółki
25/07/19 17:40 PRYMUS S.A.: Otrzymanie decyzji dotyczącej postępowania podatkowego (przekształconego z kontroli celno-skarbowej)
16/07/19 16:38 PRYMUS S.A.: Rozwiązanie umowy o współpracy