info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 14:00
kontakt
PRYMUS

Komunikaty

14/05/20 18:24  brak uprawnień PRYMUS SA (7/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
12/05/20 16:09 PRYMUS S.A.: Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej
29/04/20 19:53  brak uprawnień PRYMUS SA (6/2020) Powołanie Prezesa Zarządu
17:31 PRYMUS S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Prymus S.A. w dniu 29 kwietnia 2020 r.
17:16  brak uprawnień PRYMUS SA (5/2020) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17:08 PRYMUS S.A.: Podpisanie porozumienia finansowania zakupu surowców
28/04/20 15:28  brak uprawnień PRYMUS SA (4/2020) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
01/04/20 19:18 PRYMUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 29.04.2020 r.
19:13  brak uprawnień PRYMUS SA (3/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 29.04.2020 r.
17:28 PRYMUS S.A.: Informacja w sprawie wpływu sytuacji epidemiologicznej na wyniki finansowe Spółki
20/03/20 12:59  brak uprawnień PRYMUS SA (2/2020) Raport roczny za 2019 r.
09/03/20 11:17 PRYMUS S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
05/03/20 20:43 PRYMUS S.A.: Podpisanie Aneksu do umowy kredytowej
12/02/20 18:03 PRYMUS S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w spółce celowej
13/01/20 16:56  brak uprawnień PRYMUS SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020