info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 12:03
kontakt
PRYMUS

Komunikaty

13/01/20 16:56  brak uprawnień PRYMUS SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
13/12/19 18:00  brak uprawnień PRYMUS SA (10/2019) Zawarcie umowy na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020
14/11/19 16:22  brak uprawnień PRYMUS SA (9/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
06/09/19 18:10 PRYMUS S.A.: Zarejestrowanie przez Sąd spółki celowej
14/08/19 12:09  brak uprawnień PRYMUS SA (8/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
12/08/19 15:34 PRYMUS S.A.: Wykreślenie wpisów hipotek przymusowych ustanowionych na majątku Spółki
25/07/19 17:40 PRYMUS S.A.: Otrzymanie decyzji dotyczącej postępowania podatkowego (przekształconego z kontroli celno-skarbowej)
16/07/19 16:38 PRYMUS S.A.: Rozwiązanie umowy o współpracy
27/05/19 16:03  brak uprawnień PRYMUS SA (7/2019) Powołanie Wiceprezesa Zarządu
15:42 PRYMUS S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Prymus S.A. w dniu 27 maja 2019 r.
15:22  brak uprawnień PRYMUS SA (6/2019) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14/05/19 15:19  brak uprawnień PRYMUS SA (5/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
13/05/19 10:59 PRYMUS S.A.: Spadek przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2019 roku
30/04/19 13:43 PRYMUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 27.05.2019 r.
13:32  brak uprawnień PRYMUS SA (4/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 27.05.2019 r.