info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 03:38
kontakt
POLKAP

Komunikaty

14/04/21 22:10 POLKAP S.A.: Zawarcie ugody i złożenie oświadczenia o cofnięciu pozwu przez Spółkę
23/03/21 21:08  brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2021) Nałożenie środka dyscyplinującego
18/03/21 00:00  brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2021) Zmiana terminów publikacji raportów
27/02/21 21:43  brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2021) Zmiana terminów publikacji raportów
22/02/21 00:47 POLKAP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2021 r.
16/02/21 09:51  brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2021 r.
31/01/21 21:46  brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
27/01/21 22:47  brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2021) Zmiana terminów publikacji raportów
19/01/21 23:53  brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 lutego 2021 r.
23:52 POLKAP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 lutego 2021 r.
29/12/20 20:07  brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (33/2020) Zmiana terminów publikacji raportów
11/12/20 23:52  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2020) Zmiana terminów publikacji raportów
13:02 POLKAP S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
25/11/20 19:27  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (31/2020) Zmiana terminów publikacji raportów
23/11/20 15:28 POLKAP S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji