info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 07:46
kontakt
POLKAP

Komunikaty

18/03/20 21:41 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
27/02/20 23:45 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
15/02/20 22:15 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
14/02/20 23:55 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
29/01/20 23:37 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
14/01/20 22:25 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
30/12/19 21:22 POLKAP S.A.: Złożenie spisu wierzytelności do Sądu
21/12/19 23:43 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (33/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
18/12/19 15:32 POLKAP S.A.: Zawarcie umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
13/12/19 13:56 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2019) Nałożenie na Spółkę kary upomnienia
08:56 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI
07/12/19 23:41 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (31/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
28/11/19 20:01 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (30/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
20/11/19 19:03 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (29/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
18/11/19 17:38 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (28/2019) Nałożenie środka dyscyplinującego