info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 22:45
kontakt
POLKAP

Komunikaty

20/07/21 22:46 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
16/07/21 23:08 POLKAP S.A.: Złożenie spisu inwentarza do Sądu
28/06/21 23:39 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
21/06/21 23:57 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
14/06/21 23:49 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2021) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
22:46 POLKAP S.A.: Nabycie udziałów w PWTA sp. z o.o. i powstanie stosunku dominacji
06/06/21 00:00 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2021) Zmiana terminów publikacji raportów
02/06/21 11:16 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2021) Nałożenie środka dyscyplinującego
29/05/21 23:57 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
25/05/21 23:50 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2021) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
17/05/21 23:53 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
10/05/21 23:46 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2021) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
03/05/21 19:44 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2021) Zmiana terminów publikacji raportów
30/04/21 23:58 brak uprawnień SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2021) Raport roczny za rok obrotowy 2019
23:22 POLKAP S.A.: Ustanowienie rezerw i odpisów