info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.24, godz. 14:31
kontakt
01CYBER

Komunikaty

22/01/21 13:42  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
28/12/20 11:43 01CYBERATON S.A.: Umowa na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW
18/12/20 11:25  brak uprawnień 01CYBERATON SA (31/2020) Uzupełnienie komunikatu - życiorys Pani Agaty Stachowicz
11:19  brak uprawnień 01CYBERATON SA (30/2020) Powołanie na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 01CYBERATON PROENERGY S.A. Pani Agaty Stachowicz
17/12/20 22:42 01CYBERATON S.A.: Informacja o zawarciu umowy objęcia akcji przez Panią Joannę Tabaka poprzez emisję 3.709.829 szt. akcji imiennych serii Y w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A.
22:37 01CYBERATON S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego 01 CYBERATON PROENERGY S.A. do kwoty 131.116.608,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto szesnaście tysięcy sześćset osiem złotych) poprzez akwizycje udziałów Firmy T&T Proenergy Sp. z o.o.
22:30 01CYBERATON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01CYBERATON PROENERGY S.A. w dniu 17 grudnia 2020 roku.
22:19 01CYBERATON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01CYBERATON PROENERGY S.A. w dniu 17 grudnia 2020 roku.
22:14  brak uprawnień 01CYBERATON SA (29/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01CYBERATON PROENERGY S.A. w dniu 17 grudnia 2020 roku.
08:54 01CYBERATON S.A.: Zarząd 01 CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, o zawarciu Umowy partnerskiej (dystrybucyjnej) z OCHSNER Wärmepumpen GmbH na sprzedaż i serwis pomp ciepła.
16/12/20 20:23 01CYBERATON S.A.: Zarząd 01 CYBERATON PROENERGY S.A. informuje o braku zawarcia umowy pomiędzy 01CYBERATON PROENERGY S.A. a DEKPOL S.A. dotyczącego podjęcia współpracy w zakresie wspólnej budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocy 500 MW
11/12/20 13:09 01CYBERATON S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy 27 ha pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 18 MW.
12:34 01CYBERATON S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy 19,6 ha pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 13 MW.
12:31 01CYBERATON S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy 9,5 ha pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 6 MW.
11:49 01CYBERATON S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy 8 ha pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 5 MW.