info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.30, godz. 12:18
kontakt
01CYBER

Komunikaty

30/10/20 10:46 01CYBERATON S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy 114,78 ha pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 50 MW.
10:41 01CYBERATON S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy 42,5 ha pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 28 MW.
28/10/20 09:43 01CYBERATON S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy 8,06 ha pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 5 MW.
08/10/20 18:20 01CYBERATON S.A.: Zawiadomienie w trybie art.. 19 ust..3 rozporządzenia MAR - informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
18:12 01CYBERATON S.A.: Zawiadomienie w trybie art.. 19 ust..3 rozporządzenia MAR - informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
05/10/20 11:49 01CYBERATON S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy 59,7 ha pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 40 MW.
11:03 01CYBERATON S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umów dzierżawy 14,6 ha pod budowę 2 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 9 MW.
02/10/20 18:39  brak uprawnień 01CYBERATON SA (25/2020) Informacja o zawarciu umowy objęcia akcji przez Pana Romana Tabakę poprzez emisję 6.696.421 szt. akcji imiennych serii V w ramach podwyższenia kapitału zakładow
18:31 01CYBERATON S.A.: Informacja o zawarciu umowy objęcia akcji przez Pana Romana Tabakę poprzez emisję 6.696.421 szt. akcji imiennych serii V w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki CYBERATON S.A.
01/10/20 08:39 01CYBERATON S.A.: Podpisanie umowy o wartości 3,6 mln zł na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,1 MW
08:28 01CYBERATON S.A.: Podpisanie umowy o wartości 3,6 mln zł na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,1 MW
29/09/20 18:34 01CYBERATON S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego 01 CYBERATON PROENERGY S.A. do kwoty 101.437.976,00 zł (sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez akwizycje udziałów Firmy T&T Proenergy Sp. z o.o.
16:42  brak uprawnień 01CYBERATON SA (24/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01CYBERATON PROENERGY S.A. w dniu 29 września 2020 roku.
16:35 01CYBERATON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01CYBERATON PROENERGY S.A. w dniu 29 września 2020 roku.
24/09/20 15:59 01CYBERATON S.A.: Zarząd 01 CYBERATON S.A. kontynuując pozyskiwanie gruntów do budowy elektrowni informuje, o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta T&T INWESTYCJE 01 Sp. z o.o. umów dzierżawy umożliwiających budowę kolejnych 16 MW