info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 13:25
kontakt
01CYBER

Komunikaty

16/06/21 19:10 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zmiana stanu posiadania
18:49  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (8/2021) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 131.116.608,00 zł.
02/06/21 20:19 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
19:57  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (7/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
01/06/21 19:55 01CYBERATON S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta
31/05/21 21:20  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (6/2021) Sprawozdanie finansowe za rok 2020
28/05/21 14:57  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (5/2021) Wybór biegłego rewidenta (podpisanie umowy)
27/05/21 20:30  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (4/2021) Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem
21/05/21 15:09 01CYBERATON S.A.: Zawarcie umowy współpracy w zakresie rozwoju projektów elektrowni fotowoltaicznych o mocy 50 MW
14:38 01CYBERATON S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji elektrowni fotowoltaicznych o mocy 105 MW
19/05/21 16:00 01CYBERATON S.A.: Zawarcie umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW
17/05/21 18:54  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (3/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
13/05/21 15:58 01CYBERATON S.A.: Umowa Ramowa na obsługę inwestycji z Energa Obrót S.A. Grupa ORLEN
08/04/21 13:35 01CYBERATON S.A.: Zawarcie umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW
06/04/21 13:13 01CYBERATON S.A.: Zawarcie umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW