info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 08:41
kontakt
01CYBER

Komunikaty

07/11/19 17:16 01CYBERATON S.A.: Nabycie udziałów NF40 sp. z o.o.
04/11/19 13:47 01CYBERATON S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
31/10/19 18:11  brak uprawnień 01CYBERATON SA (12/2019) Informacja dotycząca Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.11.2019 r. uzupełnienie.
30/10/19 16:08 01CYBERATON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.11.2019 r
15:50  brak uprawnień 01CYBERATON SA (11/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.11.2019 r.
23/08/19 16:12  brak uprawnień 01CYBERATON SA (10/2019) Uzupełnienie Raportu rocznego 01CYBERATON S.A. za rok obrotowy 2018
14/08/19 16:46  brak uprawnień 01CYBERATON SA (9/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
22/07/19 15:56 01CYBERATON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów naZwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 27.06.2019 roku
27/06/19 16:47  brak uprawnień 01CYBERATON SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01CYBERATON S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.
13/06/19 15:29 01CYBERATON S.A.: Informacja o znaczącej płatności na rzecz Emitenta
31/05/19 10:40 01CYBERATON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2019 r.
10:10  brak uprawnień 01CYBERATON SA (7/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2019 r.
30/05/19 23:24  brak uprawnień 01CYBERATON SA (6/2019) Raport roczny 01CYBERATON S.A. za rok obrotowy 2018
16/05/19 16:51  brak uprawnień 01CYBERATON SA (5/2019) Korekta raportu za I kwartał 2019r
15/05/19 17:00  brak uprawnień 01CYBERATON SA (4/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku