info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.12, godz. 06:03
kontakt
01CYBER

Komunikaty

06/08/20 15:08  brak uprawnień 01CYBERATON SA (18/2020) Zarząd 01 CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2020r. Emitent otrzymał od akcjonariusza Pana Janusza Skopowskiego
14:54 01CYBERATON S.A.: Zarząd 01 CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2020r. Emitent otrzymał od akcjonariusza Pana Janusza Skopowskiego, posiadającego ponad 20,66 % kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych o zmianę treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01 CYBERATON S.A., zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020r., dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu.
05/08/20 14:10 01CYBERATON S.A.: Zarząd 01 CYBERTATON S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta T&T INWESTYCJE 01 Sp. z o.o. Umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej do realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MW.
11:46 01CYBERATON S.A.: T&T PROENERGY sp. z o.o. podlegająca akwizycji przez 01CYBERATON S.A czynnie bierze udział w postępowaniach ofertowych, a realizacja budowy kolejnego 1MW wpłynie na skonsolidowany wynik EMITENTA za IV kwartał 2020 roku.
04/08/20 12:20 01CYBERATON S.A.: Zarząd 01 CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, o złożeniu przezspółkę zależną od Emitenta T&T INWESTYCJE 01 Sp. z o.o. wniosku o udzielenieFINANSOWANIA na budowę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 18,75-19MW wg. " PLANU DZIAŁANIA 01 CYBERATON S.A. na lata 2020-2022"
03/08/20 14:55 01CYBERATON S.A.: Zarząd Emitenta informuje, o otrzymaniu przez spółkę zależną w 100% od 01 CYBERATON S.A , tj. Spółkę "T&T INWESTYCJE 01". Promesy warunków sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług bilansowania handlowego prądu w latach 2020-2022
12:26 01CYBERATON S.A.: COVID-19 " Podest Dekontaminacyjny Koronawirusa" trafi do sklepów i szpitalijeszcze w sierpniu.
31/07/20 16:41 01CYBERATON S.A.: Zmiana stanu posiadania
16:32 01CYBERATON S.A.: Zmiana stanu posiadania
10:38 01CYBERATON S.A.: Określenie ceny emisyjnej akcji 01CYBERATON S.A przy wymianie za udziałyspółki T&T PROENERGY sp.z o.o na odpowiadającą i równą wartości nominalnejakcji. W nawiązaniu do komunikatu ESPI 25/2020 oraz ESPI 26/2020Podwyższenie Kapitału Zakładowego do kwoty : 101.437.983,00 PLN.
10:36 01CYBERATON S.A.: Zarząd 01 CYBERTATON S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, o zawarciu przezspółkę zależną T&T INWESTYCJE 01 Sp. z o.o. kolejnej Umowy dzierżawynieruchomości w celu realizacji projektu budowy elektrowni fotowoltaicznej omocy 2 MW.
29/07/20 15:30 01CYBERATON S.A.: Zarząd 01 CYBERTATON S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta T&T INWESTYCJE 01 Sp. z o.o. w organizacji Umowy dzierżawy nieruchomości w celu realizacji projektu budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 15 MW.
23/07/20 15:00 01CYBERATON S.A.: COVID-19. Raport z Opinii Mikrobiologicznej daje podstawe do wprowadzenia - opatentowanego przez Emitanta - Urządzenia " Podestu Dekontaminacyjnego Wirusa" na Rynek - światowy.
16/07/20 14:57 01CYBERATON S.A.: Zmiana stanu posiadania
15/07/20 12:12 01CYBERATON S.A.: Emitent dołącza do Grupy Firm walczących z pandemią koronawirusa COVID-19.Podest Dekontaminacyjny Wirusa przeszedł pozytywne badania mikrobiologiczne.Wynalazek P.433520