info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.28, godz. 10:52
kontakt
MERIT

Komunikaty

26/01/21 13:11 brak uprawnień MERIT INVESTMENT ASI SA (4/2021) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ? Uzupełnienie raportu bieżącego 3/2021
23/01/21 11:42 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich przymusowej dematerializacji
10:53 brak uprawnień MERIT INVESTMENT ASI SA (3/2021) Rejestracja przez Sąd Rejestrowy KRS zmian w Statucie Spółki MERIT INVESTMENTS ASI S.A.
10:50 brak uprawnień MERIT INVESTMENT ASI SA (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A. w 2021 roku.
14/01/21 08:48 brak uprawnień MERIT INVESTMENT ASI SA (1/2021) Raport miesięczny za grudzień 2020 roku
28/12/20 09:22 brak uprawnień MERIT INVESTMENT ASI SA (25/2020) Korekta raportu 5/2020 - Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
14/12/20 14:58 brak uprawnień MERIT INVESTMENT ASI SA (24/2020) Raport miesięczny za listopad 2020 roku
14:52 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
23/11/20 18:49 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
18:37 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Model, elementy i możliwe kierunki realizacji polityki inwestycyjnej ASI w latach 2020 - 2025, zgodnej ze strategią inwestycyjną ASI
08:55 brak uprawnień MERIT INVESTMENT ASI SA (23/2020) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
14/11/20 11:05 brak uprawnień MERIT INVESTMENT ASI SA (22/2020) Raport miesięczny za październik 2020 roku
13/11/20 22:28 brak uprawnień MERIT INVESTMENT ASI SA (21/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
14/10/20 12:38 brak uprawnień MERIT INVESTMENT ASI SA (20/2020) Raport miesięczny za wrzesień 2020 roku
17/09/20 17:34 brak uprawnień MERIT INVESTMENT ASI SA (19/2020) MERIT INVESTMENTS ASI S.A : Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia w przekazaniu raportów miesięcznych za sierpień, czerwiec oraz kwiecień 2020 roku