info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 10:43
kontakt
MADKOM

Komunikaty

21/08/19 11:37 MADKOM S.A.: Powiadomienie o transakcji otrzymane od Członka Rady Nadzorczej
11:30 MADKOM S.A.: Powiadomienie o transakcji otrzymane od Członka Rady Nadzorczej
14/08/19 22:26  brak uprawnień MADKOM SA (23/2019) Raport miesięczny Madkom SA za LIPIEC 2019
22:18  brak uprawnień MADKOM SA (22/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport MADKOM SA za II kwartał 2019 r.
06/08/19 10:40 MADKOM S.A.: Wypowiedzenie przez NCBR umowy grantowej spółce Akcelerator Inteligentnych Miast Sp. z o.o
14/07/19 22:01  brak uprawnień MADKOM SA (21/2019) Raport miesięczny CZERWIEC 2019
28/06/19 10:27  brak uprawnień MADKOM SA (20/2019) Przyjęcie tekstu jednolitego statutu MADKOM SA
27/06/19 15:52  brak uprawnień MADKOM SA (19/2019) Zmiana na stanowisku Członka Rady Nadzorczej MADKOM SA
12:04 MADKOM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 czerwca 2019 r.
11:58  brak uprawnień MADKOM SA (18/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZA Madkom SA w dniu 26 czerwca 2019r.
26/06/19 10:52 MADKOM S.A.: Spełnienie warunków zawieszających umowy na zakup udziałów spółki Akcelerator Inteligentnych Miast Sp. z o.o
19/06/19 15:47  brak uprawnień MADKOM SA (17/2019) Korekta raportu jednostkowego i skonsolidowanego MADKOM SA za I kwartał 2019 r.
14/06/19 12:23  brak uprawnień MADKOM SA (16/2019) Raport miesięczny MAJ 2019
10/06/19 12:48 MADKOM S.A.: Podpisanie umowy inwestycyjnej na zakup udziałów spółki Akcelerator Inteligentnych Miast Sp. z o.o
30/05/19 23:42 MADKOM S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 26 czerwca 2019 r.