info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 19:21
kontakt
MEDIUS

Komunikaty

06/10/20 19:38  brak uprawnień GPW: Komunikat - KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI
 brak uprawnień GPW: Komunikat - KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI
05/10/20 10:08  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (53/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
02/10/20 16:42  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (52/2020) Wskazanie terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.
16:28 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 września 2020 roku, po przerwie w obradach
12:56  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (51/2020) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
01/10/20 17:24 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Złożenie przez Emitenta oświadczenia o uznaniu wierzytelności
30/09/20 18:06  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (50/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
17:10 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań z tytułu kary umownej
29/09/20 15:03  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (49/2020) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z dnia 31 sierpnia 2020 roku, podjętych w dniu 28 września 2020 roku
25/09/20 21:25  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (48/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
17:30  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (47/2020) Korekta jednostkowego raportu rocznego Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2019
17:25  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (46/2020) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2019
04/09/20 08:54 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 roku
31/08/20 18:00  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (45/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 roku