info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 08:19
kontakt
MEDIUS

Komunikaty

23/07/21 15:36  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2021) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki
15:33  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2021) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
15:29  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2021) Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu
15:27  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2021) Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Spółki
12:02 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Decyzja o dokonaniu odpisu aktualizującego
21/07/21 22:41 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
01/06/21 10:33  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
16/05/21 16:17 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu porozumienia w sprawie ustalenia zasad spłaty wierzytelności na rzecz Emitenta
05/03/21 18:26  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2021) Zmiana warunków emisji obligacji serii N
18:18 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Wydłużenie terminu wykupu obligacji serii N
19/02/21 07:44  brak uprawnień GPW: Komunikat (CATALYST)
15/02/21 23:16  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
29/01/21 18:23 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Ustanowienie Rady Wierzycieli
16:09  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
21/01/21 23:05  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2021) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N