info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 15:10
kontakt
MEDIUS

Komunikaty

26/06/20 16:28 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (39/2020) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r.
24/06/20 20:41 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (38/2020) Powołanie Prezesa Zarządu
22/06/20 22:14 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (37/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu
17/06/20 14:42 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (36/2020) Korekta Raportu EBI 35/2020 - Powołanie Członków Zarządu
15/06/20 17:13 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (35/2020) Powołanie Członków Zarządu
10/06/20 17:08 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (34/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
16:53 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (33/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.
03/06/20 08:22 brak uprawnień GPW: szczególne oznaczanie na rynku NewConnect i na Catalyst instrumentów finansowych spółki KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI
01/06/20 13:17 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 29 czerwca 2020 roku
13:09 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 29 czerwca 2020 roku
29/05/20 20:02 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Otwarcie postępowania układowego
12:55 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA (31/2020) Skonsolidowany raport roczny Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2019
12:48 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA (30/2020) Jednostkowy raport roczny Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2019
15/05/20 10:02 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA (29/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
13/05/20 17:57 brak uprawnień GPW Benchmark: wykreślenie akcji spółki KME (ISIN PLMDIUS00018) z indeksu NCIndex.