info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 20:44
kontakt
IDEON

Komunikaty

10/10/19 19:22  brak uprawnień GPW: wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki IDEON SA
27/09/19 19:28  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki IDEON S.A.
27/06/19 20:26  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami jedenastu spółek z listy alertów
19:53  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki IDEON SA
10/06/19 11:52 IDEON S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
25/05/19 20:47 IDEON S.A.: IDEON S.A. formularz raportu rocznego
24/05/19 12:40  brak uprawnień PKO BP głosował przeciwko układowi Ideonu
12:37 IDEON S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji
12:28 IDEON S.A.: Informacja o głosowaniu wierzycieli
25/04/19 19:29 IDEON S.A.: Zmiana terminu publikacji rocznego raportu finansowego Spółki za 2018 r.
29/03/19 19:45 IDEON S.A.: Zakwalifikowanie akcji IDEON na listę alertów i zawieszenie obrotu akcjami
09:37  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki IDEON S.A.
21/03/19 20:38 IDEON S.A.: Przekazanie do publicznej informacji dokumentów związanych z restrukturyzacją oraz propozycji układowych
13/03/19 12:48 IDEON S.A.: Potrącenie wierzytelności z tytułu zapłaty za akcje PEC Śrem S.A. w likwidacji
12/02/19 16:39 IDEON S.A.: Wyznaczenie dnia układowego