info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 05:50
kontakt
REGNON

Komunikaty

27/08/20 11:17 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
09:12 REGNON S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
26/08/20 22:37 REGNON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w likwidacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.
22:27 REGNON S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. w likwidacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.
21:58 REGNON S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. w likwidacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.
21:47 REGNON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji, które odbyło się 26 sierpnia 2020 r.
21:35 REGNON S.A.: Uchwała drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji, które odbyło się 26 sierpnia 2020 roku.
13/08/20 20:52 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
20:49 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
20:48 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
07/08/20 19:13 REGNON S.A.: Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 1 Ksh.
30/07/20 21:10 REGNON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji.
28/07/20 10:04 REGNON S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
10:00 REGNON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w likwidacji w dniu 27 lipca 2020 r.
09:52 REGNON S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. w likwidacji w dniu 27 lipca 2020 r.