info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.17, godz. 14:21
kontakt
REGNON

Komunikaty

30/09/19 19:46 REGNON S.A.: REGNON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
05/09/19 20:34 REGNON S.A.: Sprzedaż udziałów w jednostce zależnej.
28/06/19 22:50 REGNON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
22:36 REGNON S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.
08:46  brak uprawnień GPW: w sprawie określenia systemu notowań dla akcji spółki REGNON S.A. na Głównym Rynku GPW
27/06/19 21:11 REGNON S.A.: Notowanie akcji Regnon S.A. w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określeniem kursu jednolitego.
15/06/19 01:21 REGNON S.A.: Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2019-2020.
01/06/19 12:53 REGNON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna
30/05/19 19:09 REGNON S.A.: REGNON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/19 19:46 REGNON S.A.: REGNON S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:38 REGNON S.A.: REGNON S.A. formularz raportu rocznego
18/04/19 15:06 REGNON S.A.: Zarejestrowanie przez Sąd zmiany Statutu Spółki.
29/03/19 09:38  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki REGNON S.A.
28/03/19 23:35 REGNON S.A.: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
01/03/19 20:23 REGNON S.A. w restrukturyzacji: Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej.