info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 22:55
kontakt
URSUS

Komunikaty

26/07/21 02:45 URSUS S.A. w upadłości: Informacje dotyczące osoby delegowanej do pełnienia czynności Prezesa Zarządu URSUS S.A. w upadłości
22/07/21 22:46 URSUS S.A. w upadłości: Zmiany w składzie zarządu URSUS S.A. w upadłości - odwołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do pełnienia czynności Prezesa Zarządu Spółki
16/07/21 09:46 URSUS S.A.: Przebieg kariery zawodowej reprezentantów Syndyka URSUS S.A. w upadłości
13/07/21 19:04  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki URSUS S.A. W UPADŁOŚCI
06:45  brak uprawnień Sąd oddalił wniosek Ursusa o otwarcie postępowania sanacyjnego i ogłosił upadłość spółki
12/07/21 23:35 URSUS S.A.: Informacje o osobie zarządzającej
23:29 URSUS S.A.: Wydanie postanowienia o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o ogłoszeniu upadłości URSUS S.A.
01/07/21 21:03 URSUS S.A.: Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF
29/06/21 18:59 URSUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
18:56 URSUS S.A.: Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 roku, powołanie Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji, w niezmienionym składzie
28/06/21 19:53 URSUS S.A.: Aktualizacja informacji nt. planowanych w dniu 29 czerwca 2021r. roku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.
02/06/21 20:11 URSUS S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku (w drugim terminie)
20:09 URSUS S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku (w pierwszym terminie)
01/06/21 20:00 URSUS S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku (w pierwszym terminie)
19:56 URSUS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. (w pierwszym terminie)