info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 15:18
kontakt
KKHERBAL

Komunikaty

23/03/20 08:57 K&K HERBAL POLAND S.A.: Podpisanie porozumień z wynajmującymi Spółce lokale mieszkaniowe na potrzeby najmu krótkoterminowego.
19/03/20 21:13 K&K HERBAL POLAND S.A.: Podpisanie porozumienia z podmiotem wydzierżawiającym budynek hotelowy oraz wypowiedzenie umowy najmu trzech apartamentów.
16/03/20 17:12 K&K HERBAL POLAND S.A.: Sytuacja operacyjna i finansowa Spółki zawiązana z wprowadzeniem stanu zarządzenia epidemicznego w Polsce.
14/03/20 08:59 K&K HERBAL POLAND S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów spółki K&K Herbal Poland S. A.
27/02/20 17:10 K&K HERBAL POLAND S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów spółki K&K Herbal Poland S. A.
14/02/20 17:36  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
30/01/20 15:49  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
22/01/20 17:58 K&K HERBAL POLAND S.A.: Zawiadomienie z art. 69 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - Zmniejszenie udziału poniżej 10% oraz 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
16/01/20 19:34 K&K HERBAL POLAND S.A.: Podpisanie umowy dzierżawy budynku hotelowego
29/11/19 17:04 K&K HERBAL POLAND S.A.: Podpisanie umów w ramach pilotażowego programu najmu krótkoterminowego
27/11/19 17:49 K&K HERBAL POLAND S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 10 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
14/11/19 18:18  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (9/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 r.
03/09/19 16:34 K&K HERBAL POLAND S.A.: Podpisanie umów w ramach pilotażowego programu najmu krótkoterminowego
14/08/19 18:38  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (8/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
08/07/19 14:50 K&K HERBAL POLAND S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki