info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.08, godz. 10:26
kontakt
KKHERBAL

Komunikaty

16/02/21 17:44  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (8/2021) Powołanie Członka Zarządu
15:19 K&K HERBAL POLAND S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2021 roku
15/02/21 17:48  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (7/2021) Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
16:42  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (6/2021) Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 15 lutego 2021 r.
12/02/21 17:46  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (5/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 r.
26/01/21 10:37  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (4/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2021.
18/01/21 17:51  brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Mocne wzrosty indeksów; WIG20 ponad poziomem 2.000 pkt.
17:47  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (3/2021) Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Emitenta
16:26  brak uprawnień MFIPR: W co zainwestujemy Fundusze Europejskie? Rozpoczynamy konsultacje Umowy Partnerstwa (komunikat)
13:08 K&K HERBAL POLAND S.A.: Ogłoszenie Zarządu Spółki K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12:57  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (1/2021) Ogłoszenie Zarządu Spółki K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14/01/21 17:39 K&K HERBAL POLAND S.A.: Wypowiedzenie ramowej umowy dystrybucyjnej przez Bioline Products s.r.o.
13/01/21 18:31 K&K HERBAL POLAND S.A.: Uzgodnienie pomiędzy Spółką a Movie Games S.A. podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z True Games S.A.
09/01/21 16:10 K&K HERBAL POLAND S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia ze spółką z Grupy Movie Games S.A.
12:03 K&K HERBAL POLAND S.A.: Korekta numerów raportów bieżących 26/2020, 27/2020, 28/2020