info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 02:29
kontakt
KKHERBAL

Komunikaty

27/11/20 17:38 K&K HERBAL POLAND S.A.: Wypowiedzenie umowy dzierżawy budynku hotelowego
13/11/20 18:19  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (10/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r.
14/08/20 17:52  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (9/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
29/07/20 20:36 K&K HERBAL POLAND S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
26/06/20 14:18 K&K HERBAL POLAND S.A.: Korekta raportu: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2020 roku
25/06/20 14:10  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (8/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
14:00  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (7/2020) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 25 czerwca 2020 roku.
12:43 K&K HERBAL POLAND S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2020 roku
05/06/20 09:19 K&K HERBAL POLAND S.A.: Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K Herbal Poland S.A. wraz z projektami uchwał
09:09  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (6/2020) Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K Herbal Poland S.A. wraz z projektami uchwał
04/06/20 21:33 K&K HERBAL POLAND S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
29/05/20 15:48 K&K HERBAL POLAND S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K Herbal Poland S.A. wraz z projektami uchwał
15:31  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K Herbal Poland S.A. wraz z projektami uchwał
15:13  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (4/2020) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2019
18/05/20 21:27 K&K HERBAL POLAND S.A.: Podpisanie porozumienia z podmiotem wydzierżawiającym budynek hotelowy.