info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 12:54
kontakt
KKHERBAL

Komunikaty

17/06/21 17:57 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (21/2021) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
16/06/21 18:11 True Games Syndicate S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy True Games Syndicate S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
18:06 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (20/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
18:01 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (19/2021) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy True Games Syndicate S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
02/06/21 20:04 True Games Syndicate S.A.: Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta
31/05/21 18:11 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (18/2021) Powołanie Prokurenta
15:42 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (17/2021) Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
21/05/21 10:45 True Games Syndicate S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. wraz z projektami uchwał
10:34 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (16/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. wraz z projektami uchwał
09:04 brak uprawnień True Games Syndicate SA (15/2021) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
19/05/21 12:03 True Games Syndicate S.A.: Otrzymanie raportu z wyceny przedsiębiorstwa Emitenta
06/05/21 15:25 brak uprawnień TRUE GAMES SYNDICATE SA (13/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za 1 kwartał 2021 roku
05/05/21 18:11 brak uprawnień GPW:zmiana firmy spółki K&K HERBAL POLAND S.A. na TRUE GAMES SYNDICATE S.A
29/03/21 14:53 brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (12/2021) Zmiana adresu siedziby Emitenta
14:15 brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (11/2021) Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Emitenta