info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 19:39
kontakt
ELEHOLD

Komunikaty

29/12/20 17:41 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych
28/12/20 21:24 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych
21:16 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych
20:59 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69
27/12/20 17:15 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
17:01 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
23/12/20 18:46 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Rozliczenie nabycia akcji Emitenta w ramach przymusowego wykupu
18:11 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Informacja o zawarciu przez spółkę zależną umowy o dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
18/12/20 09:12  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ELEMENTAL HOLDING S.A.
08:46  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki Elemental Holding S.A. w drodze przymusowego wykupu ("Przymusowy Wykup") wraz z informacją na temat Przymusowego Wykupu
07:45  brak uprawnień EEF B.V ogłasza przymusowy wykup akcji Elemental Holding po 2,42 zł za walor
11/12/20 20:25  brak uprawnień EBOiR udzieli spółce Elemental Holding finansowania w kwocie do 25 mln euro
20:13 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Informacja na temat finansowania z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
15:21 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
30/11/20 20:36 ELEMENTAL HOLDING S.A.: Złożenie przez spółki zależne od Emitenta informacji o zamiarze nabycia akcji spółki Elemental Holding S.A. w drodze przymusowego wykupu