info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 12:03
kontakt
LSTECH

Komunikaty

14/01/20 14:29  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2020) Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
30/12/19 16:22  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI (50/2019) Brak wypłaty odsetek od obligacji serii J oraz K
16:18 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji serii J oraz K
19/12/19 21:32  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI (49/2019) Rozwiązanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
21:31  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI (48/2019) Rozwiązanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
21:28 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 26/2019 - Postanowienie Sądu w sprawie przyśpieszonego postępowania układowego Spółki
11/12/19 15:42  brak uprawnień Sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe Module Technologies
15:01 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Postanowienie Sądu w sprawie przyśpieszonego postępowania układowego Spółki
09/12/19 20:02  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (47/2019) Brak wypłaty odsetek od obligacji
19:57 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji
06/12/19 21:47 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Otrzymanie wezwania do przesłuchania w związku z przyśpieszonym postępowaniem układowym
29/11/19 12:14  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (46/2019) Brak wykupu obligacji serii F oraz wypłaty odsetek
12:09 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wykupu obligacji serii F oraz wypłaty odsetek
19/11/19 15:13 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy
14/11/19 18:53  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (45/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku