info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 06:09
kontakt
LSTECH

Komunikaty

08/09/20 14:59  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (18/2020) Uzupełnienie raportu nr 16/2020 z dn. 7.09.2020 r. ? Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14:01 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 7 września 2020 r.
10:23  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (17/2020) Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 7.09.2020 r.
09:10 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Otrzymanie postanowień Sądu w sprawie postępowania sanacyjnego
07/09/20 15:12  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (16/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14:41 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji serii I
14/08/20 12:07  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (15/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
10/08/20 13:14  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (14/2020) Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 września 2020 r.
12:45 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 września 2020 r.
24/07/20 14:21  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (13/2020) Raport roczny za 2019 r.
14:13  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (12/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2020 r.
14:03 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2020 r.
23/07/20 12:42 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji serii H
22/07/20 18:15  brak uprawnień GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki MODULE TECHNOLOGIES S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect
13:40  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (11/2020) Zmiana (przyśpieszenie) terminu publikacji raportu rocznego