info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 19:59
kontakt
LSTECH

Komunikaty

30/07/21 11:08 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 sierpnia 2021 r.
10:34  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 sierpnia 2021 r.
23/07/21 08:28 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji serii H
30/06/21 14:13  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (6/2021) Raport roczny za 2020 r.
28/06/21 14:52 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Otrzymanie postanowienia w sprawie uchylenia postanowienia o ogłoszenie upadłości i przekazanie do ponownego rozpatrzenia
11:06 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji serii J, K
07/06/21 11:51 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji serii I
02/06/21 10:12  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (5/2021) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
31/05/21 14:17  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (4/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
14/05/21 08:56  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (3/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
23/04/21 08:52 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji serii H
29/03/21 10:07 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji serii J oraz serii K
08/03/21 09:53 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji serii I
22/02/21 14:14 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Otrzymanie postanowienia z Sądu w sprawie wstrzymania likwidacji masy upadłościowej Spółki
12/02/21 14:26  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku.