info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 17:40
kontakt
LSTECH

Komunikaty

30/03/20 15:25  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2020) Brak wypłaty odsetek od obligacji serii J oraz K
15:21 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji serii J oraz K
20/03/20 20:13 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Podpisanie umowy konsorcjum o współpracy w zakresie realizacji projektów produkcyjnych i inwestycyjnych
14/03/20 10:45  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2020) Powołanie Członka Zarządu
09/03/20 16:18  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2020) Brak wypłaty odsetek od obligacji
16:16 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji
02/03/20 21:15  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2020) Rezygnacja Członka Zarządu
14/02/20 15:11  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
03/02/20 20:42 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Złożenie zażalenia na postanowienie Sądu w sprawie umorzenia przyśpieszonego postępowania układowego
23/01/20 14:29  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2020) Brak wypłaty odsetek od obligacji serii H
14:24 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji serii H
20/01/20 13:59  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2020) Brak wykupu obligacji serii G i wypłaty odsetek od obligacji serii G
13:56 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wykupu obligacji serii G i wypłaty odsetek od obligacji serii G
14/01/20 14:29  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2020) Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
30/12/19 16:22  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI (50/2019) Brak wypłaty odsetek od obligacji serii J oraz K