info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 06:58
kontakt
BENEFIT

Komunikaty

21/09/20 18:05  brak uprawnień Benefit Systems planuje emisję obligacji serii A i B o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł
17:43 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał ws. emisji obligacji serii A i B
14/09/20 17:34 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 września 2020 r.
17:25 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 14 września 2020 r.
20/08/20 11:28  brak uprawnień Rząd przyjął projekt nowelizacji budżetu '20 z deficytem na poziomie 109,3 mld zł - CIR
11:21  brak uprawnień Benefit Systems spodziewa się poprawy wyników w drugiej połowie roku
19/08/20 20:27 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na 14 września 2020 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał
20:00  brak uprawnień Zysk EBITDA Benefit Systems w II kw. wyniósł 19,3 mln zł, grupa chce odbudować bazę kart do końca roku
19:11  brak uprawnień Wyniki Benefit Systems w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
18:56 BENEFIT SYSTEMS S.A.: BENEFIT SYSTEMS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/08/20 07:05  brak uprawnień Benefit Systems utworzył program emisji obligacji o wartości do 100 mln zł
17/08/20 22:59 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Ustanowienie programu emisji obligacji oraz zawarcie umowy agencyjnej
16:37 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
07/08/20 17:50 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zawiadomienie o otrzymaniu szczegółowego uzasadnienia zarzutów
30/07/20 15:35 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Postanowienie w związku z postępowaniem antymonopolowym