info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 08:05
kontakt
BENEFIT

Komunikaty

17/10/19 10:15  brak uprawnień Benefit Systems może w przyszłym roku poprawić rentowność klubów fitness (opinia)
15/10/19 15:00  brak uprawnień BENEFIT (1/2019) Benefit Systems Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
04/10/19 16:37 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 października 2019 r.
16:30 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 4 października 2019 roku
01/10/19 17:49  brak uprawnień Liczba aktywnych kart Benefit Systems na koniec III kw. wyniosła 1,336 mln
17:33 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych
10:50  brak uprawnień Zakończenie postępowania antymonopolowego przeciwko Benefit Systems przesunięte na 29 II 2020 r.
10:41 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Postanowienie w związku z postępowaniem antymonopolowym
30/09/19 17:16 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
27/09/19 20:18 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Nabycie akcji własnych przez Benefit Systems S.A.
18/09/19 17:13 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zmiana terminu publikacji kwartalnego raportu skonsolidowanego za III kwartał 2019
17/09/19 21:49 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. ze spółkami Zdrofit sp. z o.o., Fabryka Formy S.A., Fitness Academy BIS sp. z o.o. oraz Fitness Place sp. z o.o.
11/09/19 17:41  brak uprawnień Benefit Systems chce skupić do 63,2 tys. akcji własnych po 900 zł za sztukę
BENEFIT SYSTEMS S.A.: Ogłoszenie oferty zakupu akcji przez Benefit Systems S.A.
17:35  brak uprawnień Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki Benefit Systems S.A.