info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.22, godz. 07:17
kontakt
BENEFIT

Komunikaty

03/09/21 13:51 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki
19/08/21 11:06  brak uprawnień Benefit Systems nadal selektywnie podchodzi do akwizycji, ale liczy na okazje
18/08/21 19:13  brak uprawnień Benefit Systems liczy, że liczba kart w Polsce wzrośnie w październiku do 800 tys.
19:03  brak uprawnień Zysk netto Benefit Systems w II kw. wyniósł 10,3 mln zł, wynik lepszy od oczekiwań (opis)
18:30  brak uprawnień Zysk netto Benefit Systems w II kw. wyniósł 10,3 mln zł, wynik lepszy od oczekiwań
18:09  brak uprawnień Wyniki Benefit Systems w II kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:54 BENEFIT SYSTEMS S.A.: BENEFIT SYSTEMS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/07/21 14:57  brak uprawnień Benefit Systems SA (1/2021) Benefit Systems Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13/07/21 16:28 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
08/07/21 18:14  brak uprawnień Benefit Systems w transakcjach pakietowych sprzedał 118.053 akcji własnych
18:04 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zbycie (dalsza odsprzedaż) akcji własnych Spółki
08:36  brak uprawnień Benefit Systems ustalił cenę sprzedaży 118 tys. akcji własnych na 800 zł/szt
08:00 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Ustalenie ceny sprzedaży akcji własnych Spółki; zawarcie aneksu cenowego do Umowy o Plasowanie
06/07/21 17:49  brak uprawnień Benefit Systems chce sprzedać do 118 tys. akcji własnych w ramach ABB
17:33 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Rozpoczęcie sprzedaży (dalszej odsprzedaży) akcji własnych Spółki oraz zawarcie Umowy o Plasowanie