info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 18:38
kontakt
BENEFIT

Komunikaty

04/04/20 13:20 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
02/04/20 11:45  brak uprawnień Benefit Systems chce w czasie epidemii obniżyć koszty o 19-24 mln zł miesięcznie
02:23  brak uprawnień Zysk netto Benefit Systems w IV kw. wyniósł 22,3 mln zł, powyżej konsensusu
02:04  brak uprawnień Wyniki Benefit Systems w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:32 BENEFIT SYSTEMS S.A.: BENEFIT SYSTEMS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
01/04/20 23:54 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
31/03/20 18:21  brak uprawnień Liczba aktywnych kart Benefit Systems na koniec I kw. wyniosła 1,549 mln
18:02  brak uprawnień Benefit Systems oczekuje znaczącego negatywnego wpływu epidemii na wyniki w II kw, w I kw. nie będzie on znaczący
17:41 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych; wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Benefit Systems
30/03/20 19:56 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 300 akcji serii E na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13:07  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii E spółki BENEFIT SYSTEMS SA
03/03/20 15:54  brak uprawnień Zakończenie postępowania antymonopolowego przeciwko Benefit Systems przesunięte na 29 VII
15:47 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Postanowienie w związku z postępowaniem antymonopolowym
20/02/20 19:27 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji
24/01/20 13:56 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zawarcie z BNP Paribas Bank Polska umowy o kredyt oraz umowy wielocelowej linii kredytowej