info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.14, godz. 13:25
kontakt
LIBERTYG

Komunikaty

24/06/19 13:02 brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.
14/06/19 09:20 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.
25/03/19 20:01 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki CONCEPT LIBERTY GROUP SA
14/09/18 09:24 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.
02/08/18 07:35 brak uprawnień CONCEPT LIBERTY GROUP SA (11/2018) Treść uchwał podjętych przez NWZA Concept Liberty Group SA w dniu 31 lipca 2018r.
03/07/18 10:50 brak uprawnień CONCEPT LIBERTY GROUP SA (10/2018) Otrzymanie upomnienia od GWP
02/07/18 14:16 brak uprawnień CONCEPT LIBERTY GROUP SA (9/2018) Zmiana terminu ZWZA
27/06/18 18:35 brak uprawnień GPW: nałożenie kary upomnienia na spółkę CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.
08/06/18 18:58 brak uprawnień CONCEPT LIBERTY GROUP SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 5.07.2018 r., oraz projekty uchwał
05/06/18 10:10 brak uprawnień CONCEPT LIBERTY GROUP SA (7/2018) Zawieszenie obrotu akcjami
29/05/18 20:48 brak uprawnień CONCEPT LIBERTY GROUP SA (6/2018) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2017 rok
28/05/18 23:41 CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego na wartości firmy
23:30 brak uprawnień CONCEPT LIBERTY GROUP SA (5/2018) Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego na wartości firmy
25/05/18 21:27 brak uprawnień CONCEPT LIBERTY GROUP SA (4/2018) Wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, oraz podpisanie umowy.
11/05/18 18:42 brak uprawnień CONCEPT LIBERTY GROUP SA (3/2018) Raport za I kwartał 2018