info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 10:43
kontakt
RADPOL

Komunikaty

12/11/20 12:15  brak uprawnień Radpol spodziewa się w '20 niższych rdr przychodów; chce koncentrować się na odbudowie eksportu (wywiad)
05/11/20 17:35 RADPOL S.A.: RADPOL S.A. formularz raportu kwartalnego
03/11/20 22:38 RADPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 3 listopada 2020 roku
16:14 RADPOL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 3 listopada 2020 roku
22/10/20 09:14  brak uprawnień RADPOL SA (3/2020) Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A.
07/10/20 18:43 RADPOL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
22/09/20 15:49 RADPOL S.A.: Umowa zmieniająca do umowy znaczącej
17/09/20 19:02 RADPOL S.A.: Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
20/08/20 18:40 RADPOL S.A.: RADPOL S.A. formularz raportu półrocznego
18/08/20 17:34 RADPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 17 sierpnia 2020 roku
17/08/20 16:32 RADPOL S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Radpol S.A.
15:43 RADPOL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 17 sierpnia 2020 roku
15:36 RADPOL S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
11:47 RADPOL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
13/08/20 08:50  brak uprawnień RADPOL SA (2/2020) Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A.