info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 13:04
kontakt
RADPOL

Komunikaty

14/08/19 08:13 RADPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 12 sierpnia 2019 roku
12/08/19 16:15 RADPOL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 12 sierpnia 2019 roku
16:04 RADPOL S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
09/08/19 09:40 RADPOL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
08/08/19 09:10 RADPOL S.A.: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 sierpnia 2019 roku
08:58 RADPOL S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku
05/08/19 09:39 RADPOL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
01/08/19 16:05  brak uprawnień RADPOL SA (4/2019) Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A.
29/07/19 12:20 RADPOL S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
25/07/19 18:23 RADPOL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
09/07/19 22:12 RADPOL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
08/07/19 12:50 RADPOL S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
02/07/19 22:10 RADPOL S.A.: Wniosek akcjonariusza dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
26/06/19 21:25 RADPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku
25/06/19 21:11 RADPOL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2019 roku