info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 17:49
kontakt
RADPOL

Komunikaty

31/03/20 20:25 RADPOL S.A.: RADPOL S.A. formularz raportu rocznego
29/01/20 15:00 RADPOL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
28/01/20 21:28  brak uprawnień Radpol zakończy działalność w zakładzie produkcyjnym w Ostrowie Wielkopolskim
21:06 RADPOL S.A.: Podjęcie decyzji o zakończeniu działalności zakładu produkcyjnego w Ostrowie Wielkopolskim
23/01/20 15:05 RADPOL S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
30/10/19 18:02 RADPOL S.A.: RADPOL S.A. formularz raportu kwartalnego
25/09/19 21:21 RADPOL S.A.: Umowa zmieniająca do umowy znaczącej
23/09/19 21:28 RADPOL S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dla zakładu produkcyjnego w Ciechowie
19:24 RADPOL S.A.: Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej
03/09/19 15:44 RADPOL S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 23/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. dotyczącego treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. w dniu 12 sierpnia 2019 roku
23/08/19 13:08  brak uprawnień Radpol liczy na wzrost EBITDA w '19 i podtrzymuje cel 27 mln zł EBITDA w '21
22/08/19 20:19 RADPOL S.A.: RADPOL S.A. formularz raportu półrocznego
15:57 RADPOL S.A.: Otrzymanie od banku promesy finansowania
14/08/19 08:13 RADPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 12 sierpnia 2019 roku
12/08/19 16:15 RADPOL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 12 sierpnia 2019 roku