info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.21, godz. 20:27
kontakt
RADPOL

Komunikaty

30/10/19 18:02 RADPOL S.A.: RADPOL S.A. formularz raportu kwartalnego
25/09/19 21:21 RADPOL S.A.: Umowa zmieniająca do umowy znaczącej
23/09/19 21:28 RADPOL S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dla zakładu produkcyjnego w Ciechowie
19:24 RADPOL S.A.: Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej
03/09/19 15:44 RADPOL S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 23/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. dotyczącego treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. w dniu 12 sierpnia 2019 roku
23/08/19 13:08  brak uprawnień Radpol liczy na wzrost EBITDA w '19 i podtrzymuje cel 27 mln zł EBITDA w '21
22/08/19 20:19 RADPOL S.A.: RADPOL S.A. formularz raportu półrocznego
15:57 RADPOL S.A.: Otrzymanie od banku promesy finansowania
14/08/19 08:13 RADPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 12 sierpnia 2019 roku
12/08/19 16:15 RADPOL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 12 sierpnia 2019 roku
16:04 RADPOL S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
09/08/19 09:40 RADPOL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
08/08/19 09:10 RADPOL S.A.: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 sierpnia 2019 roku
08:58 RADPOL S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku
05/08/19 09:39 RADPOL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej