info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.03, godz. 01:51
kontakt
RADPOL

Komunikaty

30/07/21 15:19  brak uprawnień W wezwaniu na Radpol zawarto transakcje na 13,27 mln akcji
15:11  brak uprawnień Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Radpol SA
29/07/21 16:49  brak uprawnień RADPOL SA (3/2021) Radpol Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
20/07/21 18:57 RADPOL S.A.: Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku
23/06/21 14:48 RADPOL S.A.: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 8 czerwca 2021 r.
18/06/21 16:05 RADPOL S.A.: Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
17/06/21 09:12 RADPOL S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
10/06/21 09:21 RADPOL S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
08/06/21 09:00  brak uprawnień THC SICAV-RAIF wzywa do sprzedaży akcji Radpolu po 3 zł za akcję (opis)
08:51  brak uprawnień THC SICAV-RAIF wzywa do sprzedaży akcji Radpolu po 3 zł za akcję
08:35  brak uprawnień WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE
01/06/21 15:58 RADPOL S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2021 r.
25/05/21 12:31 RADPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 24 maja 2021 roku
24/05/21 16:26  brak uprawnień Radpol nie wypłaci dywidendy za 2020 r., zysk przeznaczy na kapitał zapasowy
16:16 RADPOL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 24 maja 2021 roku