info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 17:51
kontakt
HELIO

Komunikaty

01/04/20 14:40 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w III kwartale 2019/2020
23/03/20 08:13 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
19/03/20 08:09 HELIO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2019/2020
05/02/20 13:31 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w II kwartale 2019/2020
20/12/19 14:31 HELIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
14:14 HELIO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
19/12/19 15:36 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w II kwartale 2019/2020
29/11/19 07:43 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
21/11/19 11:18 HELIO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
30/10/19 07:52 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
25/10/19 18:52 HELIO S.A.: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych
02/10/19 14:27 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w I kwartale 2019/2020
30/09/19 12:15 HELIO S.A.: Zmiana nazwiska członka Rady Nadzorczej
27/09/19 13:29 HELIO S.A.: Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Helio S.A. w II terminie
25/09/19 14:59  brak uprawnień W wezwaniu na Helio w II terminie spółka kupiła 1.554 akcji