info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 00:49
kontakt
HELIO

Komunikaty

28/05/21 08:09 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
20/04/21 16:03 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w III kwartale 2020/2021
29/03/21 08:23 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
24/03/21 15:11 HELIO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2020/2021
22/01/21 12:22 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w II kwartale 2020/2021
18/12/20 11:41 HELIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
11:40 HELIO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
27/11/20 08:19 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
06/11/20 09:18 HELIO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
30/10/20 08:09 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/09/20 14:02 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w I kwartale 2020/2021
04/09/20 17:34 HELIO S.A.: Zawarcie aneksów do umów znaczących z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
10/08/20 16:31 HELIO S.A.: Udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejny roczny okres przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
10/07/20 16:45 HELIO S.A.: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
09/07/20 16:09 HELIO S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki