info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.08, godz. 09:46
kontakt
HELIO

Komunikaty

22/01/21 12:22 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w II kwartale 2020/2021
18/12/20 11:41 HELIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
11:40 HELIO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
27/11/20 08:19 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
06/11/20 09:18 HELIO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
30/10/20 08:09 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/09/20 14:02 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w I kwartale 2020/2021
04/09/20 17:34 HELIO S.A.: Zawarcie aneksów do umów znaczących z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
10/08/20 16:31 HELIO S.A.: Udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejny roczny okres przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
10/07/20 16:45 HELIO S.A.: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
09/07/20 16:09 HELIO S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
06/07/20 10:55 HELIO S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021
10:27 HELIO S.A.: Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
03/07/20 12:32 HELIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
12:19 HELIO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki